L’exposició “Treball, drets i dignitat” de SETEM Catalunya arriba a Torre Jussana (Barcelona)

07/maig/2024 | Notícia

Del 6 de maig al 7 de juny de 2024, Torre Jussana acollirà l’exposició ‘Treball, drets i dignitat en clau feminista’. Una mostra elaborada per SETEM Catalunya que té l’objectiu d’aprofundir en l’estat de les condicions de vida i laborals de les treballadores del Sud global en els sectors tèxtil, de l’electrònica i de l’alimentació a les cadenes de subministrament del Marroc, les Filipines i Guatemala; amb una mirada crítica que es nodreix dels feminismes.

Basada en un informe amb el qual comparteix nom, la mostra busca fer una invitació a repensar les nostres maneres de consum i de vida.

  • Què hi ha darrera del monocultiu de plàtan i palma d’oli a Guatemala? a partir d’entrevistes a 69 dones en 15 comunitats del municipi de La Blanca (Guatemala), l’informe i l’exposició evidencien el problema de l’acaparament de terres des d’una mirada camperola i feminista de les comunitats guatemalenques.
  • La moda ràpida que veiem als aparadors de les marques globals, amb una gran rotació de col·leccions, no és compatible amb unes condicions laborals dignes. Viatjem al Marroc per analitzar les condicions de vida i treball que pateixen les treballadores en tallers tèxtils de Tànger, proveïdors de grans marques internacionals.
  • L’informe i l’exposició ens trasllada també a les Filipines per visibilitzar en les condicions laborals de les fàbriques d’electrònica, en un context en què entre 2016-2021 s’han comptabilitzat 427 assasinats extrajudicials dirigents sindicals.

Els tres processos de recerca que podem observar a l’exposició es refereixen a diferents recerques que s’han entrellaçat en un informe transversal. En primer lloc, parlem de l’impacte de l’acaparament de les terres a Guatemala: una mirada des dels drets humans i els feminismes crítics d’Amèrica Llatina. En concret, d’una recerca que analitza el cas del monocultiu del plàtan i l’oli de palma a la Blanca, que va finalitzar el 2020. En segon lloc, dels perfils i les condicions laborals al sector tèxtil de Tànger, Marroc, a través d’una recerca també finalitzada el 2020. I, finalment, les condicions laborals de les fàbriques d’electrònica a les Filipines, en clau de gènere, amb un nou estudi també elaborat per SETEM Catalunya publicat el maig de 2024, amb motiu del Dia Internacional del Treball.