Què fem?

A SETEM Catalunya creiem que un món més just és possible. Denunciem les causes de la injustícia global i construïm alternatives per a una Economia Social i Solidària.

Constatem el manteniment d'una dinàmica en les relacions econòmiques i polítiques d'àmbit internacional per la quan una gran majoria de la població mundial no aconsegueix sortir d'una espiral de pobresa i marginació.

És cert que alguns països anomenats 'emergents' estan aconseguint alguns progressos, però aquests resultats són a costa de la creació d'una gran desigualtat social, de la vulneració dels drets fonamentals de les persones, de la depredació dels recursos naturals o de l'ús de tecnologies no eficients i contaminants que malmeten greument el medi ambient.

SETEM Catalunya entén que aquests desequilibris són fruit d'un sistema social, polític i econòmic que beneficia els poderosos i exclou una majoria de la població dels recursos econòmics i naturals necessaris per a viure i dels espais de decisió i de poder. Per tot això, des de SETEM Catalunya visibilitzem, denunciem i ens mobilitzem per revertir aquestes desigualtats i canviar el món per aconseguir una societat més justa i igualitària.