Què fem

A SETEM Catalunya creiem que un món més just és possible. Denunciem les causes de la injustícia global i construïm alternatives per a una Economia Social i Solidària.

 

Constatem el manteniment d’una dinàmica en les relacions econòmiques i polítiques d’àmbit internacional per la quan una gran majoria de la població mundial no aconsegueix sortir d’una espiral de pobresa i marginació.

És cert que alguns països anomenats ’emergents’ estan aconseguint alguns progressos, però aquests resultats són a costa de la creació d’una gran desigualtat social, de la vulneració dels drets fonamentals de les persones, de la depredació dels recursos naturals o de l’ús de tecnologies no eficients i contaminants que malmeten greument el medi ambient.

SETEM Catalunya entén que aquests desequilibris són fruit d’un sistema social, polític i econòmic que beneficia els poderosos i exclou una majoria de la població dels recursos econòmics i naturals necessaris per a viure i dels espais de decisió i de poder. Per tot això, des de SETEM Catalunya visibilitzem, denunciem i ens mobilitzem per revertir aquestes desigualtats i canviar el món per aconseguir una societat més justa i igualitària.

Àmbits d’actuació

Campanyes de sensibilització

L’objectiu de les campanyes de SETEM Catalunya és combatre les injustícies inherents al capitalisme globalitzat i contribuir a construir un model econòmic que posi les persones i la vida al centre.

Camps de Solidaritat

Aquest programa té per objectiu formar sobre les desigualtats Nord-Sud, generar una mirada crítica sobre l’actual ordre mundial i impulsar l’activisme en favor de models justos i respectuosos amb els drets i la identitat dels pobles del Sud. La formació i l’experiència d’intercanvi, convivència i col·laboració podem apropar-nos una mica al Sud.

Incidència Política

Treballem en xarxa per una major justícia social a escala mundial a través de la defensa dels drets humans, la distribució equitativa de la riquesa i els recursos, el foment de l’apoderament popular en una base sòlida en la responsabilitat social i la solidaritat internacional, tot potenciant les diferents sobiranies i fomentant el respecte al medi ambient i l’equitat de gènere.

Formació – Escola SETEM

Cursos, tallers i activitats adreçades a activistes i persones interessades sobre diferents temàtiques com les desigualtats del sistema actual i les alternatives de l’economia social i solidària. Presentem un catàleg de Serveis, de contingut variat i per a diferents públics, i oferim també serveis dirigits a la comunitat educativa i a l’entorn universitari.