PROTOCOL ANTIASSETJAMENT

Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual

Document elaborat per una comissió interna de SETEM Catalunya, a partir del Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de lassetjament sexual, per raó de gènere, didentitat i expressió de gènere, o de preferència sexual, de la XES (Xarxa d’Economia Social i Solidària), i el Protocol per labordatge de les violències sexuals a les organitzacions, de Lafede.cat – organitzacions per a la justícia global.

Des de SETEM entenem que és urgent combatre les injustícies del capitalisme globalitzat i ho fem segons els principis de justícia global i solidaritat, entre d’altres. En aquest sentit, aquest protocol vol esdevenir una eina concreta que, d’una banda, estableixi mesures preventives per tal d’evitar qualsevol situació d’assetjament dins Setem, tot contemplant accions de sensibilització i de formació; i, d’altra banda, proporcioni elements que facilitin la identificació de pràctiques precursores o constitutives d’assetjament, per tal de poder abordar-les de forma immediata i efectiva, alhora que estableixi un procediment estandarditzat per donar curs a denúncies d’assetjament i garanteixi una resolució que situï en el centre la reparació de la persona o persones que han patit assetjament i la responsabilitat col·lectiva en l’erradicació d’aquestes conductes.

El present protocol serà d’aplicació a totes les persones que conformen l’associació (persones treballadores i persones sòcies), i a qualsevol col·laborador/a (talleristes, dinamitzadors/es), proveïdor/a, usuari/ària, voluntari/ària i activista, participant en les activitats o organització que es relacioni amb Setem professionalment o amb motiu del seu objecte social. L’abast del protocol també inclou les conductes d’assetjament sexual, per raó de sexe, orientació sexual i/o identitat de gènere comeses en actes organitzats per Setem o en què SETEM hi participa, així com aquelles que tinguin lloc fora de l’entorn laboral, tant presencialment com virtualment; sempre que la relació entre la o les persones assetjades i la persona o persones assetjadores derivi de la seva activitat a Setem.

Aprovat en l’Assemblea General Extraordinària de SETEM Catalunya, el 28 de gener de 2023.

Per tal de garantir que el compromís de SETEM envers l’erradicació de les diferents formes d’assetjament sexual i per raó de sexe esdevingui efectiu i es materialitzi en actuacions reals i tangibles, cal que un equip de persones, específicament formades, treballi en la implementació del present protocol, tot desplegant les mesures de prevenció i detecció que s’hi recullen, responsabilitzant-se de l’atenció i gestió d’aquests tipus de situacions, investigant i proposant, si escau, accions correctores, reparadores i de sanció, i duent a terme un seguiment de cada situació concreta.

Si vols comunicar una situació d’assetjament i/o violència, escriu a protocolviolencies@setem.org

Actualment, formen part de la Comissió de Protocol de SETEM Catalunya:

  • Núria Árboles (vocalia) 
  • Cristina Alier (secretaria i tècnica Camps Solidaritat)
  • Roberta Parrilla (coordinadora)
  • Clara Bara Palma (tècnica comunicació)