Incidència Política

Incidència Política

Treballem en xarxa per una major justícia social a escala mundial a través de la defensa dels drets humans, la distribució equitativa de la riquesa i els recursos, el foment de l’apoderament popular en una base sòlida en la responsabilitat social i la solidaritat internacional, tot potenciant les diferents sobiranies i fomentant el respecte al medi ambient i l’equitat de gènere.

Aquest treball se centra en tres eixos principals:

1. Empresa i Drets Humans

2. Compra pública

3. Campanya Global

Empresa i Drets Humans

Formem part del Grup de Treball d’Empresa i Drets Humans que promou Lafede.cat amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. L’objectiu d’aquest grup és fer pressió per la creació de mecanismes legislatius vinculants amb capacitat sancionadora respecte a les empreses transnacionals que vulneren els drets humans.

Estem impulsant el futur Centre Català d’Empreses i Drets Humans com  un organisme públic i independent que retrà comptes a la societat civil, al Parlament i al Govern de la Generalitat. El seu principal objectiu serà el seguiment i l’avaluació de l’impacte, sobre els drets humans i el medi ambient de comunitats o regions d’altres països, per part d’empreses amb seu a Catalunya i/o que tenen inversions i activitats a Catalunya.

L’objectiu del Centre Català és, per tant, controlar l’acció exterior de les empreses transnacionals que operen a altres països i que tenen estrets vincles amb el territori català. Aquesta proposta és pionera al món i segueix les línies de treball de les Nacions Unides on s’està debatent i treballant per a crear un Tractat Vinculant que vagi en la mateixa línia. Es pretén que aquest Centre tingui la capacitat de rebre queixes i denúncies específiques per tal que col·lectius afectats directament per les empreses puguin adreçar-s’hi, i aquest pugui engegar un procés d’investigació i de diàleg. A més, es proposa que tingui capacitat sancionadora quan les empreses no facilitin tota la informació requerida per l’administració.

El Centre també impulsarà propostes de regulació i disseny de polítiques públiques, per exemple, en els processos de contractació pública. Una de les seves tasques més importants serà la recerca i seguiment dels casos de vulneració dels drets humans, sobretot en països empobrits.

Troba més informació aquí.

Compra Pública Socialment Responsable

Formem part del Grup de Treball de Compra Pública Socialment Responsable en què hi participen regularment l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L’objectiu de la nostra feina és promoure la incorporació de criteris de responsabilitat social a la contractació de determinats subministraments de les institucions públiques.

Hi aportem coneixements en matèria de criteris socials relacionats amb les nostres campanyes d’electrònica, roba neta, banca i productes alimentaris de comerç just internacional, per tal que la compra pública no contribueixi a l’explotació i les injustícies socials.

En l’àmbit de l’electrònica SETEM Catalunya va impulsar, juntament amb sis altres organitzacions europees, la creació d’Electronics Watch (EW). Electronics Watch és una fundació que proporciona al sector públic un monitoratge independent de les condicions de treball a les fàbriques dels productes electrònics que contracta, i en combina el poder de compra per a una major incidència per a fomentar el treball decent en el sector. Actualment, formem part de l’equip d’EW, concretament com a representants de país per promoure les adhesions de més institucions públiques a la Fundació.

Campanya Global

Formem part de la Campanya Global per Reivindicar la Sobirania dels Pobles, Desmantellar el Poder de les empreses transnacionals i posar fi a la Impunitat (Campanya Global), una coalició de més de 200 moviments socials, xarxes i organitzacions, així com campanyes de denúncia d’empreses específiques, actives en diferents sectors, regions i països. Es tracta d’una resposta dels Pobles, a nivell global i estructural, que aspira a confrontar el poder de les transnacionals, mitjançant estratègies d’intercanvi d’informació i d’experiències, debats, funcionant com un espai cada vegada més visible on s’aprofundeix la solidaritat i el suport entre les diferents lluites contra les empreses transnacionals (ETN).

Alhora, la Campanya Global proposa un Tractat Internacional dels Pobles, en tant que un marc polític que visibilitzi i doni suport als moviments i comunitats en les seves respectives resistències i posades en pràctica d’alternatives enfront del poder de les transnacionals. Participa de l’esforç per a l’establiment d’un Tractat Vinculant a les Nacions Unides que reguli les operacions de les ETNs i aturi la seva pràctica de violació sistemàtica dels drets humans. La Campanya Global aspira a ser una eina per aprofundir la resistència enfront de les ETN a nivell local, regional i global. La Campanya Global ha elaborat una versió del Tractat que recull totes les nostres demandes.

*Seguiu per xarxes el hashtag de la mobilització: #BINDINGTREATY

DOCUMENTS RELACIONATS: 

2n Esborrany del Tractat Vinculant

Declaració de la Campanya Global sobre el 2n Esborrany