Transparència

Memòria i comptes 2023

Recollim els projectes i activitats que, amb la feina de l’equip tècnic, les voluntàries i activistes de SETEM, s’han empès durant el 2023, per continuar sumant esforços a la generació d’una consciència de ciutadania global, a la defensa dels drets humans, la visibilització dels impactes del model de consum del Nord Global en el Sud Global i la visibilització d’alternatives que s’articulen des de la societat civil basades en la justícia global i la cura del medi ambient.

Els òrgans de representació, govern i administració de l’Associació són: l’Assemblea General i la Junta de Govern.

  • L’Assemblea General és l’òrgan suprem d’expressió de la voluntat social i està integrada per totes les persones associades.
  • La Junta de Govern regeix, administra i representa l’associació.

Complint amb el nostre principi de transparència, aquí trobaràs tota la informació de l’entitat:

Aprovats a l’Assemblea de Sòcies del 27 de maig de 2023.

Aprovat el 2017, vigent fins el 2024.

Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’identitat i expressió de gènere, o de preferència sexual (2023).

Aprovada l’any 2024, amb una vigència de 3 anys.

Memòries i comptes anteriors

Altres documents estratègics

[Avaluació externa]

PROJECTE DE LA CAMPANYA ELECTRÒNICA JUSTA [SETEM CATALUNYA]

TEIXINT RESISTÈNCIES CONTRA L’OPRESIÓ: MECANISMES D’ENFORTIMENT DELS DRETS LABORALS EN CLAU FEMINISTA (ACCD 2021)

Autores:
Denisse Dahuabe i Raquel Martínez- Gómez
Barcelona, Abril 2024
SETEM CATALUNYA

Som un grup de persones que ens movem per canviar el món.

Mou-te amb nosaltres per la justícia global!

 

 

Contacte

c/Bisbe Laguarda, 4
08001, Barcelona

Tel. 934 415 335

Contacta per correu

Veure al mapa