Avís legal

Qui és responsable del tractament de les teves dades?

La persona jurídica responsable del tractament de les dades és SETEM Catalunya. El nostre contacte principal és catalunya@setem.org, telèfon 93 441 53 35, web www.setem.org/catalunya i adreça c/Bisbe Laguarda, 4
08001, Barcelona.

SETEM Catalunya, inscrita al Registre d’Associacions de de la Generalitat de Catalunya amb el número 7736, amb domicili social al c/Bisbe Laguarda, 4 08001, Barcelona, garanteix la protecció de les dades de caràcter personal que voluntàriament proporciona l’usuari quan es comunica amb ASSOCIACIÓ «SETEM MCM» omple formularis de recollida de dades, formalitza una relació contractual o utilitza qualsevol altre servei que impliqui la comunicació de dades o l’accés a dades.

SETEM Catalunya trcta les dades d’acord amb el Reglament Europeu de protecció de dades 679/2016, de 27 d’abril, (RGPD) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter Personal i Garantia dels Drets Digitals 3/2018 de 5 de desembre de 2018 (LOPDGDD) i la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

SETEM Catalunya fa pública aquesta política per complir amb el principi de responsabilitat proactiva i transparència en la informació, i evidenciar l’obtenció de l’consentiment inequívoc de l’interessat a través de la mateixa.

Com hem obtingut les teves dades?

Disposem de les teves dades perquè en el seu moment ens les has facilitat per correu o per escrit, al entrar a l’entitat, en rebre informació o a l’establir contacte comercial.

Quines dades tractem?

Depenent de la finalitat de les dades, aquestes són de caràcter personal, així com Nom i Cognoms, DNI, gènere, edat, correu electrònic, telèfon, adreça, compte bancari.

Amb quina finalitat tractem les teves dades?

A SETEM Catalunya tractem la informació facilitada per les persones interessades amb les finalitats següents segons la seva tipologia:

 • Dades de Clients amb els quals existeix una relació comercial amb finalitats fiscals i comercials
 • Dades de Treballadors/es amb la finalitat de la gestió laboral
 • Dades d’estudiants que participen a les nostres formacions i reben informació de les activitats que fem.
 • Dades de persones candidates i persones associades amb la finalitat de la gestió de la relació laboral
 • Dades de Proveïdors amb els quals existeix una relació comercial amb finalitats fiscals i comercials.

En cap cas es preveu elaborar perfils, prendre decisions automatitzades amb les dades ni realitzar creuaments de dades. Mentre la persona interessada no sol·liciti l’eliminació de les dades aquestes es conservaran mínim durant 5 anys.

Què ens permet fer ús de les teves dades?

El consentiment de la persona interessada, mitjançant contracte entre les parts o per obligació legal, és la base jurídica que determina que SETEM Catalunya pugui realitzar el tractament de les seves dades. Sempre amb la possibilitat de retirar el consentiment de l’ús de les dades en qualsevol moment.

A qui i per quin motiu podríem facilitar les teves dades a tercers?

Les dades personals relatives a finalitats comercials, laborals i fiscals són cedides a l’Agència Tributària per compliment d’obligacions legals i fiscals.

Fem transferències internacionals de dades?

No es produeixen transferències internacionals de dades ni dins ni fora de la Unió Europea, excepte per finalitats d’emmagatzematge, com és Google i Dropbox, empreses amb les quals existeix un contracte de protecció de dades, i on les dades estan xifrades.

Quins són els drets de la persona interessada?

La persona interessada té dret a sol·licitar l’accés a la seva informació i a l’activitat de tractament que se’n faci, així com sol·licitar-ne canvis, modificacions o eliminacions tant de les dades com del tractament d’aquestes.

Per exercir els seus drets la persona interessada pot posar-se en contacte amb SETEM Catalunya mitjançant correu electrònic a catalunya@setem.org, i la seva petició serà atesa en un termini màxim d’un mes.

Avís legal

El titular del web setem.cat és SETEM Catalunya, les dades d’identificació de la qual són les següents:

 • Domicili social: c/Bisbe Laguarda, 4
  08001, Barcelona
 • NIF: G-59523910
 • Telèfon: Telf.: (+34) 93 441 5335
 • Dades registrals: inscrita com a Associació amb el número 7736 al Registre d’Associacions de la Generalitat

L’accés, navegació i ús del Web setem.org/catalunya suposa el coneixement i acceptació per part de la persona usuària tant de les condicions d’utilització que s’estableixin a continuació com de les condicions particulars que puguin ser establertes per quelcom servei específic.

Condicions d’ús

Accés

L’accés a aquest Web és gratuït.

L’accés i ús del Web per l’usuari/a comporta l’acceptació de l’Avís Legal, així com de la Política de Privacitat i de Cookies del Web.

La persona Usuària ha de llegir atentament l’Avís Legal i la Política de Privacitat i de Cookies quan es proposi utilitzar el Web, ja que aquestes podran ser adaptades i/o modificades en qualsevol moment. Si no les accepta, li preguem que s’abstingui d’utilitzar el Web i el seu contingut.

La persona Usuària garanteix l’autenticitat i veracitat de les dades que comuniqui a SETEM Catalunya al emplenar el/els formulari/s per al registre o accés a determinats serveis oferts a través del Web. La persona Usuària es compromet i responsabilitza a mantenir tota la informació facilitada de manera que respongui, a cada moment, a la seva situació real.

SETEM Catalunya adverteix que, excepte l’existència d’una representació legalment constituïda, cap persona interessada podrà utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que en tot moment ha de tenir en compte que ha de comunicar a SETEM Catalunya les dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables.

A aquests efectes, la persona interessada serà l’única responsable davant de qualsevol dany, directe i / o indirecte que causi a tercers o a SETEM Catalunya per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seves pròpies dades personals quan siguin falses, erronis, no actuals, inadequats o impertinents. Igualment, qui comuniqui les dades personals d’un tercer, respondrà davant aquest de l’obligació d’informació establerta en la normativa vigent, per quan les dades de caràcter personal no hagin estat recollides de la mateixa persona interessada, i / o de les conseqüències de no haver-li informat.

Si com a conseqüència del registre, es proporciona a l’usuari/a una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la mateixa, no cedint-la a tercers en cap cas. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercer il·legítim derivat d’un mal ús o custòdia de la contrasenya.

Exclusió de Responsabilitat

SETEM Catalunya realitza els màxims esforços per evitar qualsevol errada als continguts que puguin aparèixer en aquest Web. Tot i això no garanteix l’exactitud ni la posada al dia de la informació que es pugui obtenir del mateix que no siguin d’elaboració pròpia. D’aquesta manera SETEM Catalunya no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut d’aquest lloc.

SETEM Catalunya vetllarà perquè el Web no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del mateix i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-la per la falta de disponibilitat i per les errades a l’accés ocasionades per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a SETEM Catalunya.

Aquest Web inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que són propietat i/o són gestionats per tercers. Aquest Web no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts d’aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc.

Propietat Intel·lectual

Aquest Web i els elements que el componen (codi font, texts, imatges, logotips i altres signes distintius) i els seus continguts, estan protegits per la Llei de Propietat Intel·lectual, no podent ser objecte d’explotació, reproducció, distribució, modificació, difusió o transformació no autoritzada expressament.

SETEM Catalunya és titular dels drets de propietat intel·lectual d’aquest Web, així com del seu contingut, tret que s’indiqui expressament el contrari.

SETEM Catalunya prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers o quelcom altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts del seu Web.

La utilització no autoritzada dels Continguts, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de SETEM Catalunya poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin d’aquests.

Normes de comportament

El Web de SETEM Catalunya és un espai de llibertat on la persona usuària podrà opinar lliurement en els espais que així ho permetin sempre i quan els missatges no continguin:

 • Dades personals de tercers (informació personal, adreces, telèfon, mails…)
 • Continguts sexistes, masclistes o homòfobs
 • Continguts que defensin l’actuació o ideals de qualsevol tipus de grup o organització terrorista.
 • I, a grans trets, qualsevol contingut que contravingui la Llei vigent.

Qualsevol missatge d’aquest tipus serà eliminat i si SETEM Catalunya ho creu convenient emprendrà accions legals contra els seus autors.