Organització

L'equip de SETEM

A SETEM Catalunya som moltes persones movent-nos i canviant el món. Aquestes en som algunes:

Assemblea de sòcies

Junta de govern:

Presidència: Elena Romagosa

Secretaria: Cristina Alier

Vocalia: Sara Domínguez

Vocalia: Núria Árboles

Vocalia: Gemma Amorós

Vocalia: Claudia Bosch

Equip professional:

Economia i Finances

Susana García

Xavier Miralles

Projectes

Judith Talvy (Roba Neta)

Claudia Bosch (Electrònica Justa)

Gemma Amorós (Banca Armada i Mobilització)

Sara Manserra (Mobilització)

Cristina Alier (Camps de Solidaritat)

Comunicació

Clara Bara Palma