Organització

L'equip de SETEM

A SETEM Catalunya som moltes persones movent-nos i canviant el món. Aquestes en som algunes:

Assemblea de sòcies

Junta de govern:

Presidenta: Elena Romagosa
Secretària: Anna Morales
Tresorer: Martí López
Vocal: Joaquim Playà

Equip professional:

Direcció i Finances: Xavier Miralles

Projectes:

Judith Talvy

Marta Anglès

Gemma Amorós

Premsa i comunicació:

Claudia Bosch

Comissions de Treball: Cures / Gènere / Treballadores