Mou-te i canviarem el món

IV Edició Jornades de Compra Pública

6 novembre 2021

L’obligació de garantir els drets humans en les cadenes de subministrament en un món globalitzat

Les organitzacions de justícia global i administracions públiques que formem part del Grup de Compra Pública Socialment Responsable volem caminar juntes per a la coherència de polítiques de respecte als drets humans. Per això, organitzem el 23 i 24 de novembre les IV Jornades de Compra Pública Socialment Responsable.

Cal fer inscripció prèvia. Enllaç d’inscripció

Consulta el programa

Segueix les Jornades en directe!

Dia 23 de novembre

Aquest any es faran de forma mixta. El dia 23 es farà virtual, el 24 en format híbrid: presencial i retransmès en línia a la sala d’actes de l’edifici vèrtex del campus nord de la UPC – Plaça d’Eusebi Güell, 6. Es comptarà amb traducció simultània al castellà per a aquelles intervencions que es facin en català o en anglès.

Les organitzacions de justícia global de la societat civil a Catalunya som coneixedores que el poder d’actuació de les grans empreses transnacionals continua suposant una greu amenaça per al compliment dels drets humans i la gestió sostenible dels recursos naturals, especialment en contextos de conflicte i en contextos socials desiguals i empobrits, tant al Sud com al Nord Global.

La protecció dels drets humans és una obligació dels poders públics que ha de ser salvaguardada. Les crisis múltiples que s’han generat i agreujat arran de la pandèmia del COVID-19 han creat una major pressió sobre els drets laborals econòmics, socials, culturals i ambientals i sobre la vulneració de drets humans de milions de persones al Sud Global. Les afectacions en les cadenes de subministrament de múltiples sectors han fet evident que és urgent treballar col·lectivament per a prevenir els abusos comesos contra els drets de les persones -incloent-hi la perspectiva de gènere- i contra el medi natural, i que és imprescindible protegir la biodiversitat, la multiculturalitat i els drets territorials.

Actualment existeixen diverses iniciatives de les organitzacions de la societat civil i d’organismes multilaterals i institucions locals i nacionals, per a fer complir de manera vinculant la Deguda Diligència sobre els drets humans en les cadenes de subministrament globals. Des d’aquest punt de partida, aquestes Jornades busquen reflexionar sobre com avançar per fer front a aquests reptes des de la contractació pública. Així que ens preguntem: com es pot concebre des de l’inici dels processos de contractació la protecció dels drets humans per tal de garantir que els Estats i les empreses compleixin amb la seva obligació? Quin paper juga el seguiment del contracte en aquest procés?

D’altra banda, també reivindiquem la importància d’introduir les finances ètiques en les institucions i l’administració pública, per tal de desarmar les polítiques financeres i avançar cap a un procés de desvinculació de la banca armada, és a dir, de les entitats financeres que es beneficien del negoci de la guerra. És per això que es dedicarà una atenció especial a tractar els avenços en l’àmbit de la recerca i la incidència política que ha fet la campanya banca armada els darrers anys. També es donarà veu a les administracions públiques i les entitats de finances ètiques perquè comparteixin experiències i bones pràctiques dels darrers quatre anys, enllaçant amb les jornades que es van fer l’any 2017. Finalment, es posarà sobre la taula els reptes i els compromisos de cadascun dels actors implicats. 

Aquestes quartes Jornades de Compra Pública Socialment Responsable serviran per tractar aquestes qüestions i moltes d’altres. 

Administracions públiques i organitzacions de justícia global col·laborem estretament des del 2012 en el Grup de Compra Pública Socialment Responsable per donar continuïtat al procés social en el qual s’està avançant per a incorporar la compra pública ètica com a peça imprescindible per a la coherència de polítiques en l’àmbit de les administracions.

És en aquest marc que sorgeix la proposta de les jornades de formació, les quals es dirigeixen a totes aquelles persones interessades o involucrades en tot el cicle relacionat amb la contractació pública i la protecció efectiva dels drets humans en l’àmbit global.

Descarrega el cartell aquí

¡Entre totes tot!

Inscriu-te en el nostre butlletí i comença a viure amb una solidaritat activa.​

Entre totes, tot!

Uneix-te a Setem per a ser partícip de les nostres campanyes i iniciatives. Construïm un món més just!

X