Comunicat sobre la directiva europea de diligència deguda

19/febr./2024 | Notícia

Instem els Estats membres que adoptin la Directiva sobre la diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat al més aviat possible per a donar a les treballadores de tot el món una millor oportunitat de viure i treballar lliures de treball forçós i condicions laborals abusives.

SETEM Catalunya fa dècades que denuncia les violacions dels drets humans a les cadenes de subministrament mundials. Des de la campanya Electrònica Justa, denunciem casos de treballadores en cadenes de muntatge que treballen amb substàncies químiques altament tòxiques sense la formació ni la protecció adequades, treballen jornades excessives, romanen dempeus durant llargs torns, sofreixen la privació de llibertats bàsiques i suporten reduccions salarials amb pretextos il·legítims. Al mateix temps, les activistes dels drets laborals i membres dels sindicats que lluiten per millorar les condicions de treball en el sector de l’electrònica sofreixen amenaces constants d’assetjament i de persecució. La fabricació de bateries i altres components implica el sector miner que, a més del seu impacte mediambiental, és un sector d’alt risc pel que fa al respecte dels drets fonamentals de les treballadores.

A través de la Campanya Roba Neta, també cridem l’atenció sobre l’explotació laboral en la indústria tèxtil. Les treballadores de la indústria de la confecció s’enfronten en molts casos a salaris de misèria, condicions de treball perilloses, falta de seguretat laboral i freqüents violacions dels drets humans i laborals. A més, com la majoria de les treballadores de les fàbriques tèxtils són dones, la discriminació i la violència de gènere són comuns.

En vista d’aquesta crisi de drets humans en les cadenes de subministrament mundials, SETEM Catalunya insta els estats membres que adoptin la directiva de la UE sobre diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat, que podria ser una eina útil per a canviar aquesta realitat, i al fet que deixin de bloquejar i afeblir la llei.

Moltes organitzacions de la indústria, de la societat civil i dels sindicats han expressat el seu suport a l’aplicació d’aquesta legislació marc essencial, que farà possible que les empreses rendeixin comptes al llarg de la cadena de valor. Donarà veu a les comunitats afectades i als sindicats, i ofereix l’esperança a les treballadores a posar fi al treball forçós i les condicions abusives. A més, la directiva proporcionarà un marc comú, fomentant la igualtat de condicions per a les empreses.

No obstant això, si la llei es dilueix encara més o fins i tot és rebutjada pels esforços d’alguns Estats membres, continuaran produint-se pràctiques d’explotació i violacions dels drets de les treballadores, sense possibilitat d’exigir responsabilitats als qui es beneficien d’aquesta explotació. Encara que s’han adoptat o proposat lleis de diligència deguda en alguns Estats membres i regions – inclosa una llei que s’està negociant actualment en el Parlament català per a regular els impactes de les empreses que tenen la seva seu o operen a Catalunya –és també necessari fer aquest pas cap a una millora de la transparència i respecte dels drets humans en la legislació europea.

Continuarem treballant amb les autoritats públiques, la indústria i els sindicats per a promoure la diligència deguda en matèria de drets humans en els sectors de l’electrònica i el tèxtil, d’acord amb els instruments internacionals ja existents de Nacions Unides, la OIT i l’OCDE.

Instem els Estats membres que adoptin ràpidament la Directiva de la UE sobre la diligència deguda de les empreses en matèria de sostenibilitat i al fet que donin a les treballadores de tot el món l’oportunitat de gaudir d’unes condicions laborals dignes i de realitzar i defensar els seus drets.