Casos pràctics de compra pública responsable

Ja podeu consultar l’informe “La inclusió d’aspectes ambientals, socials i de bon govern a la contractació pública. Anàlisi de casos” elaborat conjuntament amb Opcions.

L’informe analitza 5 casos reals de compra pública en matèria d’energia, tèxtil, alimentació, seguretat i serveis financers duts a terme per diferents administracions públiques de l’estat espanyol, amb l’objectiu que l’anàlisi i la sistematització dels aprenentatges que se’n deriven serveixin com a referent per promoure la incorporació de clàusules socials als contractes públics.

Seguirem avançat cap a la Compra Pública Responsable!

També pots consultar el resum executiu de l’informe en català i en castellà.