Zer egiten dugun

SETEM Hego Haizean bildu garenok uste dugu kontsumitu eta ekoizteko gure ohiturek errealitatea aldatzeko ahalmena dutela. Keinu txikien bidez aldaketak sustatzen ditugu, ekoiztu eta kontsumitzeko eredu arduratsu eta zentzuzkoa lortzeko, irizpide etikoak, sozialak, kulturalak eta ingurumenari buruzkoak kontuan hartzen dituena, alegia.

Ekonomia solidarioak eraiki nahi ditugu, inguru naturalarekin harreman harmoniatsua duten pertsonak xede izanda. Horretarako, zentzuzko kontsumoa, kritikoa, arduratsua eta eraldatzailea zabaldu eta bultzatzen dugu, sistema kapitalistaren logika kontsumistak eragindako bidegabekerien eta desberdinkerien hautabide gisa.

Bide horren etorkizuna ekonomia sozial, solidario eta feminista da, eta horrek kontsumoa oro har murrizteko beharra azpimarratzen du, baita bidezko gizarte-harremanen arabera eta ingurune naturala errespetzen lortutako produktuak kontsumitzeko beharra ere. Hori guztia, indarreko sistema heteropatriarkalari eusten dioten desberdinkeriei eta proposamen feministei erreparatuz, nagusi diren balio matxistak gailen ez daitezen.