Vents de canvi: El poder de la compra pública per millorar les condicions laborals de la indústria electrònica mundial

Aquest informe analitza la situació del sector pel que fa a la salut i seguretat laboral i la llibertat de sindicació, amb exemples de Corea del Sud i la Xina. Hi ha moltes maneres d’enfrontar-se a aquesta realitat: fomentar la informació i l’organització de les persones treballadores, fer que governs dels països productors respectin les lleis laborals, etc. La compra pública socialment responsable és una eina nova –i encara poc aplicada– que permet que les institucions, com a consumidores finals, aprofitin el poder de compra per influir sobre el mercat.