Informe: posem la justícia de moda

Una crida per al compliment obligatori i extensiu de la diligència deguda en drets humans a la indústria tèxtil

La Covid-19 ha agreujat, i ha evidenciat, els problemes
sistèmics que arrosseguen les cadenes de producció de
roba controlades pels grans compradors multinacionals.
Les marques de moda, els minoristes i els e-tailers han
cancel·lat i ajornat el pagament de comandes per valor
de milers de milions d’euros i han utilitzat estratègies
hostils de preus que juguen contra la viabilitat
econòmica dels proveïdors. De resultes d’això, milions de
persones treballadores han deixat de percebre els salaris
i la repressió sindical ha esdevingut el pa de cada dia.

Les marques, els minoristes i els e-tailers contribueixen
directament o indirectament a la vulneració dels drets
humans a gran escala. Quan opten per encarregar la
seva producció a països on no existeix la protecció dels
drets humans, en propicien i n’agreugen els abusos,
en fomenten la vulneració amb les seves pràctiques
comercials i restringeixen l’accés a recursos extrajudicials
que puguin beneficiar els treballadors i treballadores.

Les diferents propostes de normatives no vinculants
per fomentar l’adopció dels principis de la DDDH han
tingut un efecte limitat justament perquè no són de
compliment obligatori; és imprescindible que ho siguin
perquè les empreses, per fi, hagin de retre compte del
seu historial de drets humans.