Experiències d’èxit en Compra Pública Socialment Responsable

Basat en set casos d’estudi, aquest informe descriu com la despesa pública pot ser utilitzada per a generar millores per a les persones treballadores en les cadenes de subministrament globals. L’estudi ha estat publicat en el marc del projecte europeu Landmark, en el qual hi participa SETEM Catalunya.