Escola d’activistes

L’Escola d’Activistes és un projecte de SETEM Catalunya que ofereix activitats formatives i sessions pràctiques per a persones compromeses amb la justícia global, la solidaritat i la pràctica d’alternatives.

El sistema patriarcal actua de forma perfectament sincrònica i còmplice amb el capitalisme, un sistema social, econòmic i de valors que genera desigualtats i injustícies cap a la meitat de la població, les dones.

Alhora, les crisis ecològica i ambiental han demostrat ser el resultat del model econòmic establert: un model globalitzador de producció, d’intercanvi i de consum injust i explotador dels éssers humans i la naturalesa.

En els darrers anys l’auge dels moviments feministes i ecologistes ha fet sorgir reivindicacions i debats destacant les relacions existents entre l’opressió de les dones i altres grups no privilegiats i l’explotació de la naturalesa. Volem posar sobre la taula les reflexions i les eines que es proposen des de l’ecofeminisme i plantejar alternatives alliberadores per a tota la població i el planeta.

A més, la crisi de la COVID-19 està agreujant les desigualtats i impacta sobre les persones més vulnerables i està fent emergir la necessitat de donar-hi una resposta col·lectiva. I, alhora, posa de manifest que cal explorar noves fórmules de participació, d’activisme i d’autoorganització.

És per això, que comptem amb un programa formatiu que pretén dotar de noves eines digitals, d’estratègies de comunicació i campanyes virals innovadores i imaginatives per la transformació social i l’acció política.