Electrònica Justa

Amb la Campanya Electrònica Justa denuncíem les vulneracions ambientals i laborals inherents a la indústria electrònica actual, tot visibilitzant i enfortint les alternatives existents en el marc de la Sobirania Tecnològica.

Fem tasques de sensibilització, formació i mobilització de la ciutadania perquè coneguin els impactes en drets laborals i ambientals vinculats a la producció dels aparells electrònics que utilitzem.

Informem sobre la importància d’un consum responsable d’electrònica i promovem el desenvolupament d’una economia circular, tot impulsant i difonent les iniciatives globals de l’Economia Social i Solidària.

Fem incidència a l’administració pública perquè adoptin criteris de Compra Pública Socialment Responsable a l’hora d’adquirir aparells electrònics, tot vetllant per la millora en les condicions laborals de les persones treballadores.

Fem lobbying polític a nivell local, nacional i europeu per exigir responsabilitat a les empreses transnacionals en el seu respecte als drets humans, així com la millora de les condicions ambientals, socials i laborals a la indústria electrònica.

En el marc de la campanya, organitzem cada any el #MobileSocialCongress per visibilitzar les vulneracions de drets en el sector de la fabricació de mòbils. Durant febrer de 2022, el Mobile Social Congress (MSC) ha celebrat la seva sèptima edició. El Congrés, organitzat com cada any per SETEM Catalunya amb la col·laboració de diverses entitats i administracions, consta de diverses taules de debat i activitats entorn dels impactes socials i ambientals de la indústria tecnològica.

 

universitatsenaccio
Black_Friday_2020_katalan_3
Black_Friday_2020_katalan_2
Black_Friday_2020_katalan_1
Black_Friday_2020_katalan_5
IMG_3681
IMG_1492
IMG_1546

Anterior
Següent

Per a conèixer més detalladament el treball de la Campanya visita el seu web.