Banca Armada

La Campanya Banca Armada neix de la necessitat d’investigar, visibilitzar i denunciar la relació que tenen els bancs amb les empreses d’armament i, per tant, amb el negoci de la guerra, i té la finalitat de fer incidència social i política a favor de les finances ètiques.

La campanya, que aquest any 2021 compleix quinze anys! Va néixer l’any 2006, com una iniciativa liderada pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, SETEM i l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG). Actualment som 9 entitats de tot l’estat les que formem part de la campanya i, a les ja mencionades, s’hi sumen Justícia i Pau, FETS, Alternativa Antimilitarista- Moviment d’Objecció de Consciència, el Col·lectiu RETS, la Fundació Novessendes i la Fundació Finances Ètiques. Hi ha quatre línies d’acció sobre les que se sustenta la campanya:

  1. La primera, que és la que mou tot l’engranatge del discurs de denúncia, és la recerca i la compra de dades per tal d’ampliar la base de dades internacional de la banca armada, i que ens permet ampliar coneixement sobre la relació dels bancs amb les empreses d’armament.
  2. La segona és la sensibilització i la mobilització. Amb la informació que resulta de la recerca, generem material d’incidència, infografies i informes, que són la base per dur a terme xerrades i per dissenyar les accions de mobilització, que es dissenyen i implementen conjuntament entre el grup de voluntàries i activistes i l’equip tècnic. També és molt important el treball amb les universitats i les assemblees d’estudiants amb els quals es realitza accions per a desvincular el carnet universitari de la banca armada.
  3. La tercera, és la incidència empresarial, i es fa a través de l’activisme accionarial, que és l’assistència a les juntes d’accionistes per a denunciar davant el president, el consell d’administració i tots els accionistes presents, els vincles del banc amb empreses d’armament, amb especial interès a denunciar les relacions amb empreses que fabriquen armes nuclears o que exporten a zones en conflicte o amb embargament d’armes.
  4. La quarta, és la incidència política que es fa a través de l’assessorament tant a les universitats com a l’administració pública, a tots els nivells, des dels ajuntaments fins al govern autonòmic, però també en l’àmbit estatal i europeu, amb l’objectiu de fomentar la coherència de polítiques i que aquestes institucions es desvinculin de la banca armada i es comencin a vincular cada vegada més a les finances ètiques.

acció 2
Banca_Armada
Banca Armada a la Junta Banco Santander
bankia
SabadellMirilla_CAT_xxss
SantanderMirilla_CAT_xxss
Per a conèixer més detalladament el treball de la Campanya visita el seu web.