Observacions finals de la 8a sessió de negociacions del Tractat Vinculant de NNUU

10/nov./2022 | Notícia

La Campanya Global, l’Aliança pel Tractat, la Xarxa-DESC, els Joves Amics del Tractat i membres de Feministes pel Tractat Vinculant, han publicat les conclusions després de la 8a ronda de negociacions de les NNUU per un Tractat Vinculant sobre les empreses transnacionals i els drets humans.

Els col·lectius recorden l’asimetria en els sistemes legals que beneficia les empreses: lleis dures que beneficien les corporacions en el comerç i la inversió (com els Acords de l’OMC, els mecanismes de Solució de Controvèrsies entre Inversionistes i Estats als TBI, els TLC); i lleis toves per als drets humans, com ara (UNGP, Directrius de l’OCDE). El Tractat Vinculant és el mecanisme necessari per tancar aquesta bretxa Recorden que cal enfortir la participació de la societat civil, i no frenar-la, com a la sessió de conclusions i recomanacions d’aquest matí on no se’ns va permetre ser-hi.

Aquestes són les principals observacions després de la 8a ronda de negociacions:

1. Denuncien la manca de transparència i el desequilibri regional de l’anomenat grup d’Amics de la Presidència, ja que les preguntes i demandes que s’han fet des de la 7a sessió segueixen sense resposta. Per això insten a la Presidència a treballar i suggerir criteris i procediments clars per a la selecció dels membres d’aquest grup; aclarir-ne el paper i el mandat, i assegurar que les deliberacions i els suggeriments resultants del seu treball siguin presentats i discutits dins dels grups regionals en el període entre sessions. A més, cal garantir mecanismes consultius concrets per permetre una participació significativa de la societat civil.


2. També denuncien les il·legítimes propostes textuals de la Presidència. Durant la sessió, el president va intentar legitimar aquestes suposades propostes informals posant-les al costat del tercer esborrany revisat. El tercer esborrany revisat és un document construït sobre 7 anys de negociacions i basat en les contribucions dels estats i moviments, és l’únic document de treball legítim per ser negociat.


3. Declaren que són conscients de les estratègies que plantegen les transnacionals i les OBE, i els seus representants i aliats polítics per no assumir responsabilitats. Primer, van intentar soscavar el procés dient que no hi havia necessitat de regulacions vinculants; en segon lloc, intenten aprofundir l’asimetria entre el Nord Global i els països industrialitzats, domicili de la majoria de les corporacions transnacionals i altres empreses comercials (com es defineix a la Resolució 26/9), i el Sud Global, i totes les comunitats marginades, on les operacions violen els drets humans i els drets ambientals.


4. Emfatitzen que aquest és un tractat de drets humans, en el qual no es poden acomodar els interessos corporatius. Aquest tractat té com a objectiu responsabilitzar les empreses transnacionals per les violacions dels drets humans i ambientals comeses.


5. Reiteren una ferma oposició a la participació de les empreses amb interessos comercials en aquest procés. No s’ha de permetre que hi participi cap entitat amb interessos creats comercials aquí, no permeten la captura corporativa d’aquest procés.


6. Donen la benvinguda a la participació activa de molts Estats que s’han compromès de manera constructiva i de bona fe durant tota la setmana, defensant el mandat de la resolució 26/9 i pressionant un Tractat vinculant fort i eficaç. Insten a altres Estats a trobar la voluntat política per incorporar-se i prendre la iniciativa per abordar les necessitats urgents de les persones i comunitats afectades i del nostre planeta.


7. Les conclusions i recomanacions adoptades a la vuitena sessió, confirmen que queden molts desafiaments per endavant i que els estats han de continuar negociant basant-se únicament en el tercer esborrany revisat actualitzat.

Finalment, les organitzacions involucrades a les negociacions fan la promesa que les 5 xarxes reunides difondran els resultats d’aquesta sessió als seus territoris, a les comunitats afectades, a totes les organitzacions i moviments que segueixen de prop aquest procés, i lluiten diàriament perquè les corporacions no continuïn gaudint d’impunitat pels crims.


En aquest sentit, SETEM, com a membre de la Campanya Global, es fa ressò d’aquestes conclusions i en fa d’altaveu, per vincular les lluites contra el poder corporatiu aquí a Catalunya i la resta del món. L’any que ve tornarem a donar el nostre suport des d’aquí utilitzant els canals comunicatius de SETEM per fer d’altaveu d’aquest procés tan important per generar un marc regulador efectiu que acabi amb la impunitat de les transnacionals.

Enllaç al comunicat original aquí.