Autores: Maria Fraile, Jordi Calvo, Edu Aragon, Javier Toca

Aquest informe de SETEM Comunitat Valenciana, realitzat dins el projecte finançat per la GVA anomenat “De la Banca Armada a la Banca Ètica. Fase IV: Per una ciutadania i una universitat pública sensibilitzada i mobilitzada pel foment de la pau i dels Objectius de Desenvolupament Sostenible a la Comunitat Valenciana”. L’estudi, realitzat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau, pretén donar continuïtat als anteriors projectes de Banca Armada desenvolupats per l’entitat i, especialment, a l’informe “De la Banca Armada a la Banca Ètica. Cap a una coherència de polítiques i una cultura de pau. El cas de la Generalitat Valenciana” explorant quines són les entitats financeres que dominen el mercat financer al context valencià i, específicament, a l’administració de la GVA, a les universitats públiques valencianes i a les ONGD.