Revista SETEM 21. Tecendo outra economía. Gallego.

19/Jul/2012 | Noticia

Unha economía máis xusta, democrática e sostible xa existe: A Economía Social e Solidaria
A pesar dos tempos negros no que vivimos, moitas experiencias de todo o mundo mostran que é posible facer unha economía en base ás necesidades das persoas e valores como xustiza e participación. Ten un artigo completo Jordi García (Rede Solidaria Economía de Cataluña), fronte rostro entre Xavier Carbonell (Mango) e Joan Ruiz (Teixidors) ea experiencia exitosa das caras organización do Brasil, entre outros.