• Presentació

  Som persones que volem transformar la nostra societat. Creiem en una cultura de la solidaritat internacional respectuosa amb la dignitat dels pobles del Sud i orientada a denunciar i eradicar les causes estructurals de les desigualtats.

 • Objectius

  Creiem que un món més just sí és possible si les persones ens mobilitzem i triem viure amb una actitud de solidaritat activa, coherent, crítica i responsable.

 • Organització

  Per dur a terme el nostre treball, SETEM treballa en tres nivells geogràfics: autonòmic, nacional i internacional. Encara que compartim objectius i activitats, cada SETEM treballa de manera autònoma i les capacitats i recursos de cada organització són plurals.

 • Comptes clars

  La Federació SETEM té els seus comptes auditats des de l'any 2000.

 • Aliances

  A SETEM creiem que la nostra feina té més sentit amb la participació ciutadana i la coordinació amb altres ONG i institucions per a un món més just i solidari.