SETEM Catalunya som un grup de persones que ens movem per a transformar el món.

SETEM Catalunya som una organització no governamental de solidaritat internacional, independent i participativa que, juntament amb organitzacions del Sud, sensibilitzem la nostra societat sobre les desigualtats Nord-Sud, en denunciem les causes i promovem transformacions personals i col·lectives per aconseguir un món més just i solidari.

Nascuda a Barcelona l'any 1968, SETEM Catalunya tenim la seu principal a Barcelona, delegacions territorials a Tarragona i Igualada i grup local a Sitges.

A Catalunya, som membres de la Xarxa d'Economia Solidària (XES)Àgora Nord-Sud, la Federació Catalana d’ONG i diverses coordinadores locals i comarcals d’ONG.

Formem part de la Federació SETEM, integrada per 10 associacions autonòmiques d’arreu d’Espanya, i com a tal, de la Coordinadora d'ONGD per al Desenvolupament d'Espanya i la Coordinadora Estatal d’Organitzacions de Comerç Just.

SETEM Catalunya subscriu el Codi Ètic de la Federació Catalana d'ONGD i el Codi de conducta de la Coordinadora d'ONG per al Desenvolupament d'Espanya.

Més de 1.100 socis i sòcies, centenars de voluntaris i voluntàries, i el suport de nombroses persones i institucions, avalen a Catalunya el nostre treball en favor d'un món més just.

SETEM Catalunya (CIF G-59523910) estem inscrits en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, a Barcelona, amb el número 7736 de la secció 1a. Som una entitat declarada d'utilitat pública pel Ministeri de l'Interior des de l'any 2004.

Foto: SETEM/David Díaz de Quijano. L'equip de SETEM a la Trobada de Sòcies i Socis i Vents del Sud 09. Barcelona, octubre 09.

Foto: SETEM. Acció de carrer de la Campanya Roba Neta a Manresa.