A SETEM creiem que un món més just és possible. Denunciem les causes de la injustícia global i construïm alternatives per a una Economia Social i Solidària.

 

 

SETEM Catalunya constata el manteniment d’una dinàmica en les relacions econòmiques i polítiques d’àmbit internacional per la qual una gran majoria de la població mundial no aconsegueix sortir d’una espiral de pobresa i marginació. És cert que alguns països anomenats emergents estan aconseguint alguns progressos, però aquests resultats són a costa de la creació d’una gran desigualtat social, de la vulneració dels drets fonamentals de les persones, de la depredació dels recursos naturals o de l’ús de tecnologies no eficients i contaminants que malmeten greument el medi ambient.

D’altra banda, es preveu -i ja es veu actualment-, que les conseqüències més brutals del canvi climàtic i de l’escalfament del planeta, causat essencialment per les accions de les societats anomenades “desenvolupades”, siguin patides en major grau per la ciutadania que viu en els països empobrits, ja que les seves societats disposen de molts menys recursos per fer front a aquests canvis i poder-s’hi adaptar. A més, es continuen accentuant cada vegada més les desigualtats econòmiques i d’oportunitats entre les persones.

SETEM Catalunya entén que aquests desequilibris no són pas fruit de cap casualitat ni de la incapacitat dels pobles i de les persones, sinó d’un sistema social, polític i econòmic que beneficia els poderosos i exclou una majoria empobrida dels recursos econòmics necessaris per a viure i dels espais de decisió i de poder.

A partir del nostre Pla Estratègic, ens hem marcat uns objectius a aconseguir entre 2011 i 2015 enmarcats en tres eixos diferents:

Generació de consciència crítica i ciutadania global
L’accés a la informació i la reflexió personal són els primers passos per generar implicació en la construcció d’un món més just. Volem fomentar aquest coneixement crític i mobilitzador mitjançant, l’Educació per al Desenvolupament en les seves diverses dimensions (sensibilització, formació no formal i informal i mobilització) i la generació de la consciència de Ciutadania Global.

Foment d'alternatives d'actuació
Un cop adquirit un cert nivell de coneixement, és possible optar per un model de vida alternatiu que concreti en la pràctica el compromís per la construcció d’un món més just. Indaguem sobre iniciatives que puguin contribuir a construir una Economia Social i Solidària, com són el Comerç Just, el Consum Responsable, la Banca Ètica, el Turisme Responsable o altres pràctiques que es puguin identificar.

Generació de mobilització social
Per canalitzar les aspiracions de canvi de les persones sensibilitzades, SETEM Catalunya vol constituir-se en una plataforma de trobada i acció col·lectiva militant per a la denúncia, la incidència i el treball en xarxa al Nord i al Sud.

Descarrega't el Pla Estratègic de SETEM Catalunya 2017-2021

Descarrega't l'Estratègia d'Educació per la Transformació Social 2017-2021.

Descarrega't els nostres Estatuts, aprovats a l'Assemblea de Socis i Sòcies el 15 de desembre de 2012.

 

Foto: SETEM. Productora de cafè de Comerç Just a Mèxic.

Foto: SETEM. Camp de Solidaritat a Mahrastra (Índia).

Foto: SETEM. Acció de carrer de consum responsable.