Som membres de la Campanya Global per a reivindicar la sobirania dels pobles, desmantellar el poder de les transnacionals i posar fi a la impunitat, a través de la qual organitzem la pressió per la creació de mecanismes legislatius vinculants amb capacitat sancionadora respecte les empreses transnacionals que vulnerin els drets humans.

Amb la Campanya Global, membre de l’Aliança pel Tractat, donem suport a un tractat vinculant de les Nacions Unides per a empreses transnacionals en matèria de drets humans. Amb aquest objectiu promovem i participem de la Setmana de Mobilitzacions a Ginebra del 23 al 27 d’octubre del 2017, juntament amb una comitiva d’organitzacions catalanes.

A Catalunya, formem part del Grup de Treball d’Empresa i Drets Humans que promou Lafede.cat amb la Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia. Aquest grup està impulsant un centre d’avaluació dels impactes de les empreses catalanes a l’exterior. La proposta de creació de centre es va presentar el passat 3 juny del 2016 en seu parlamentària i va obtenir el suport per unanimitat del Parlament de Catalunya el 3 de novembre de 2016.

Aquest Grup de Treball defensa que el centre ha de fer valdre la superioritat jeràrquica del drets internacional en drets humans, incloent-hi el dret internacional del treball i el drets internacional ambiental, per sobre de les normes nacionals o internacionals de comerç i inversions. El Centre hauria de ser de naturalesa pública, independent i dotat de personalitat jurídica pròpia. En aquest punt és important que, amb voluntat d’evitar qualsevol dilema o conflicte d’interessos, cap integrant dels organismes interns de govern i gestió tècnica del centre estigui vinculat als òrgans de direcció o consells d’administració d’ens amb ànim de lucre.