T'has preguntat algun cop com utilitza el banc els teus diners? Si els fa servir en contra dels teus valors personals? Si serveixen per fabricar armes o per malmetre el medi ambient? 

T'has parat a pensar que els teus estalvis poden contribuir al desenvolupament d'altres països, comunitats, persones?

La Campanya Finances Ètiques pretén convèncer la població que incorporar l'ètica a les decisions diàries d'estalvi i d'inversió pot tenir un gran efecte transformador. Sabent on van els nostres estalvis influïm en quin tipus d'activitats es financen i, per tant, quin tipus de societat estem construint.

La Campanya, alhora que denuncia la responsabilitat del capital financer en les vulneracions de drets humans que es donen arreu, dóna suport a les iniciatives de banca ètica i finances alternatives que estan florint arreu del món. Totes elles amb la transparència com a principi fonamental i amb l'objectiu d’humanitzar l’economia posant els diners al servei de totes les persones. La lluita contra la pobresa o l’exclusió social és el punt de partida cap a una economia global basada en la justícia i no en el simple benefici econòmic.

SETEM, doncs, aposta per conscienciar l’opinió pública que té un paper fonamental si contribueix amb els seus estalvis a les inversions ètiques tant al Sud com al Nord. No podem treballar sobre diferents sectors econòmics, causants o exemple de les desigualtats Nord-Sud, sense encarar el paper que hi juguen les finances.

Les nostres principals accions:

www.demanabancaetica.org - Campanya per promoure la banca ética entre la comunitat universitària.

www.bancalimpia.com - Iniciativa que denuncia la vinculació de la banca espanyola amb empreses d'armament.

 

Opcions de banca ètica a Catalunya:

Coop 57
Cooperativa de serveis financers creada l'any 1996 i orientada a promoure la intercooperació i satisfer les necessitats financeres de l'economia solidària.
www.coop57.coop

Fiare
Entitat financera creada des de la societat civil que canalitza estalvi del públic cap al finançament d'iniciatives econòmiques al servei de la justícia.
www.fiarebancaetica.coop

Oikocrèdit
Oikocrèdit Catalunya capta fons al nostre país, mitjançant la compra d'accions d'Oikocredit Internacional, per invertir-los en aques­ta cooperativa ètica d'abast mundial.
www.oikocredit.cat

Triodos Bank
Banc ètic d'origen holandès amb més de 30 anys d'experiència. Opera a Catalunya des del 2006 i posa en pràctica una política d'inversió responsable.
www.triodos.es

I aquí el catàleg de les finances ètiques: www.dineretic.net

Foto: Acció en contra dels paradisos fiscals a les festes de la Mercè 2010, Barcelona.