La nostra tasca no té sentit sense la participació ciutadana i sense el treball conjunt i coordinat amb altres ONG i institucions que també treballen per un món més just i solidari.

SETEM Catalunya formem part de:

Federació SETEM

Organització que agrupa les 11 associacions SETEM d'àmbit autonòmic de l’Estat espanyol.

Lafede.cat - Organitzacions per a la Justícia Global

Formada per 113 organitzacions catalanes, resultat de la fusió de les antigues Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU.

Àgora Nord-Sud

Agrupació de 5 ONG catalanes de solidaritat internacional i cooperació al desenvolupament: SETEM, Entrepobles, Medicus Mundi, Enginyeria Sense Fronteres i Veterinaris Sense Fronteres.

FETS (Finançament Ètic i Solidari)

Associació que promou les iniciatives de banca ètica a Catalunya.

Xarxa d'Economia Solidària (XES)

Una cinquantena d’entitats com ara cooperatives de treball, de serveis, de consum, empreses d’inserció, fundacions, mutualitats i societats laborals, entre d’altres. Demostrem que és possible fer empreses eficaces i, alhora, democràtiques, equitatives i sostenibles.

Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament-Espanya

Federació que aplega les principals ONG de coooperació internacional de l’estat espanyol.

Coordinadora Estatal d'Organitzacions de Comerç Just

Plataforma que agrupa les ONG, les botigues i les empreses espanyoles que impulsen el Comerç Just.