El programa de Camps de Solidaritat 2019 t'ofereix quatre Camps de Solidaritat a l'Àsia.

3. FILIPINES - Illa de Luzón

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/asia/luzon.jpg
 

 

Organitzacions locals: WAC / PREDA. WAC: Organització formada per Unions de treballadors que lluiten pels drets civils, laborals i socials en un país que manté una gran part de la seva economia basada en el treball a gran escala molt poc remunerat. PREDA: Organització de renom internacional nominada al Premi Nobel de la Pau en 2 ocasions. El seu treball es centra en l'eradicació de la prostitució i l'abús sexual infantils. L'entitat també treballa en l'àmbit del Comerç Just, l'assessorament legal i la defensa dels drets dels indígenes.

Activitat del grup: Camp itinerant dissenyat per aprofundir en la realitat social del país mitjançant l’experiència de les múltiples realitats d’un país complex. La convivència amb famílies camperoles i indígenes, i el coneixement i l’experiència de les contraparts, amb la seva feina i els seus projectes, fan del camp una oportunitat única per conèixer veritablement aquest país.

Tipologia: Polític i itinerant a 2 zones diferents

Convivència: Amb les organitzacions locals i amb famílies

Dates: AGOST

Durada: 1 mes

Idioma: Cal parlar i entendre anglès

Núm. persones: 8 participants

Perfil de les participants: persones disposades a viure situacions de certa duresa per ser observadores de la vulneració dels drets de les treballadores (condicions laborals) o dels drets de la infància (prostitució infantil, orfenats, etc.).

 


4. FILIPINES - Illa de Cebú

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/asia/cebu.jpg

Organització local: SPFTC (Southern Partners & Fair Trade Center)Organització que reivindica els drets dels i les camperoles i  treballa en el processament i la comercialització de fruites i artesanies de Comerç Just. L'entitat porta a terme activitats de pressió política a favor dels Drets Humans, ofereix programes de formació per als seus socis i facilita el reforç organitzatiu de grups de dones i comunitats rurals.
Activitats del grup: Camp itinerant que facilita la convivència amb famílies de l'entorn rural per tal d’acompanyar-les en les seves tasques quotidianes. L'experiència permet conèixer la realitat socioeconòmica de la regió i les especificats del moviment del Comerç Just.
Tipologia: Desenvolupament rural i itinerant per tota l'illa.
Convivència: Famílies
Dates: AGOST
Durada:
3 setmanes
Idioma
: Cal parlar i entendre anglès.
Núm. persones: 8 participants.

 

5. ÍNDIA - Maharastra i  Bangalore

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/asia/india.JPG

Organitzacions locals: BHAKAR i CIVIDEP: CIVIDEP: L'organització treballa principalment per protegir els drets de les treballadores, inclòs el dret a la llibertat d'associació i negociació col.lectiva realitzant accions de formació, investigació i denúncia perquè les grans empreses del tèxtil i calçat respectin els drets humans i realitzin la seva producció de forma socialment responsable. BHAKAR: Organització de base que treballa en zones rurals marginals a favor del drets dels camperols a la terra, la formació en tècniques agrícoles, la salut femenina, els microcrèdits i altres projectes de desenvolupament local.

Activitat del grup: Camp itinerant que té per objectiu la visita de dues organitzacions de diferent nivell i formes de treball per tal de conviure amb les persones que hi estan vinculades i conèixer els projectes que duen a terme a les regions de Maharastra i Bangalore.

Tipologia: Desenvolupament rural, drets humans de les treballadores i itinerant a dues zones del país.

Convivència: Famílies i amb l'organització local.

Dates: AGOST

Durada: 3 setmanes

Idioma: Cal entendre i parlar l'anglès

Núm. persones: 6 participants

Perfil participants: persones amb gran capacitat adapatativa a un context cultural tant diferent com és l'indi.

 

 

6. NEPAL - Katmandú i Pokhara

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/asia/nepal.jpg

Organitzacions locals: ACP i CHILDREN NEPAL. ACP: organització de Comerç Just que dóna suport a petits artesans i camperols. Els permet accedir als mercats nacionals i internacionals. Fa capacitacions i tallers per millorar el desenvolupament de les seves comunitats. CHILDREN NEPAL: dóna suport a infància i adolescència en risc d'exclusió social. Tenen diversos projectes: assessorament de famílies, tallers a mestres, activitats amb nens/es i joves, etc.

Activitat del grup: Camp itinerant que té per objectiu la visita de dues organitzacions de diferent nivell i formes de treball per tal de conviure amb les persones que hi estan vinculades i conèixer els projectes que duen a terme a les regions de Katmandú i Pokhara.

Tipologia: Comerç Just, educació i polític (itinerant a dues zones del país).

Convivència: Alberg i amb l'organització local

Dates: AGOST

Durada: 3 setmanes

Idioma: Cal entendre i parlar l'anglès

Núm. persones: 6 participants