El programa de Camps de Solidaritat 2019 t'ofereix dos Camps de Solidaritat a l'Àfrica.

1. UGANDA - Loubanda Village

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/africa/uganda.JPG

Organització local: SUUBI CENTER. Agrupació cooperativa creada al Sudoest del país amb l'objectiu de transformar social i econòmicament el poble de Lubanda i les comunitats de l'entorn. L'organització enforteix i enriqueix la població local mitjançant projectes de desenvolupament en els àmbits de l'educació, la sostenibilitat i l'adquisició d'habiltitats.

Activitat del grup: Convivència amb els membres de la comunitat i participació activa en els múltiples projectes que porta a terme l'organització. Els voluntaris poden fer tasques de voluntariat -segons interessos, tarannà i habilitats- al Centre de Salut, als tallers de l'escola de secundària, així com formar part del grup de dones artesanes i la col.laboració en d'altres projectes com la cria d'animals per part dels alumnes.

Tipologia: Educatiu i desenvolupament rural (estàtic a la mateixa comunitat)

Convivència: Amb l'organització local i famílies

Dates: AGOST.

Durada: 1 mes.

Idioma: Cal entendre i parlar anglès.

Núm. persones: 8 participants.

Perfil adequat de la participant: persones amb molta autonomia i iniciativa per a proposar i executar diferents activitats.

 

2. MOÇAMBIC

 

Organització local: UNAC (Uniao Nacional de Camponeses). Moviment de camperols fundat el 1987 amb l'objectiu general de representar els camperols i les seves organitzacions per assegurar els seus drets socials, econòmics i culturals a través de l'enfortiment de les seves organitzacions, participació en la definició de polítiques públiques i estratègies de desenvolupament per garantir la sobirania alimentària, tenint ne compte la joventut i l'equitat de gènere. 

Activitat del grup: Convivència amb els membres de diferents organitzacions de camperols en el si de les comunitats on hi treballen així com participar activament en els mùltiples projectes que porta a terme l'organització. Els voluntaris podràn conèixer els diversos conflictes de terra vigents i la feina que desenvolupen les organitzacions de camperols per acompanyar les comunitats.

Tipologia: Desenvolupament rural, drets humans, conflicte de terres. 

Convivència: Amb l'organització local.

Dates: AGOST.

Durada: 3 setmanes.

Idioma: Es recomana entendre i tenir nocions de portuguès.

Núm. persones: 6 participants.

Perfil adequat de la participant: persones amb molta autonomia i iniciativa per a proposar i executar diferents activitats. Es valorarà experiència en agroecologia.