transparència

Estatuts i Pla Estratègic

Gràcies a la confiança de les sòcies, persones donants, institucions públiques i privades, hem gestionat eficientment els recursos d’acord als nostres objectius.

Els òrgans de representació, govern i administració de l’Associació són: L’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea General és l’òrgam suprem d’expressió de la volutnat social i està integrada per totes les persones associades. La Junta Directiva regeix, administra i representa l’associació.

Complint amb el nostre principi de transparència, aquí trobaràs tota la informació de l’entitat:

Descarrega’t els nostres Estatuts, aprovats a l’Assemblea de Sòcies el 15 de desembre de 2012.

També pots consultar el Pla Estratègic vigent de SETEM Catalunya (2017-2021), i l’Estratègia d’Educació per a la Transformació Social (2017-2021). 

 

Memòria i comptes 2020

Aquí trobareu l’informe d’auditoria dels comptes anuals de SETEM Catalunya corresponents a l’any 2020. 

Memòries i comptes anteriors

  • Memòria 2017 (no disponible temporalment)
  • Memòria 2016 (no disponible temporalment)