Destinacions

Cada estiu, SETEM Catalunya ofereix un programa de Camps de Solidaritat a diferents països de l'Àfrica, l'Amèrica Llatina i l'Àsia.

A la pàgina de Camps de Solidaritat trobaràs una breu descripció de cada un dels Camp en actiu, l'organització local d'acollida i de les tasques en què habitualment participaries. Aquesta informació et permetrà orientar-te a l'hora d'escollir destinació.

Durant l’entrevista personal amb l’equip de preparació dels Camps de SETEM, et demanarem que ens assenyalis quatre Camps als quals t’agradaria participar. Una vegada finalitzat el procés de selecció i entrevistes et designarem un dels Camps de la teva elecció en funció de les característiques de l’organització local, de la composició del grup i de les expectatives que hagis manifestat durant l’entrevista.

És important que tinguis certa flexibilitat a l’hora d’acceptar un destí o un altre, ja que el més important en aquesta experiència no és tant el lloc ni el país on aniràs, sinó l’oportunitat de conèixer de prop una realitat diferent de la que vius habitualment i fer-ho de la mà d’una organització a través de l’acolliment dels seus membres i de les famílies que hi estan més vinculades.