Roba Neta

Exigim el respecte dels drets fonamentals de les treballadores que fabriquen la roba que vestim. 

Campanya Roba Neta

La Campanya Roba Neta (CRN) és una coalició internacional d’ONG, organitzacions de persones consumidores, sindicats i altres entitats que treballem per la defensa dels drets laborals al sector tèxtil mundial. Va néixer als Països Baixos el 1989, està activa a més de deu països europeus i coopera amb associacions de persones treballadores, sindicats internacionals, organitzacions de la societat civil, activistes de drets humans al sector tèxtil organitzats arreu del món.

La nostra tasca se centra a vetllar pel degut compliment dels drets fonamentals de les persones treballadores del sector tèxtil.

Informem la ciutadania per apoderar-la d’un pensament crític respecte les condicions en què es produeix la roba que vestim, i sensibilitzem sobre la importància d’un consum conscient i responsable per reduir els impactes que els models de negoci de les grans marques i grups d’inversors de roba i calçat del món generen, provocant circumstàncies d’esclavitud moderna i vulnerant els drets humans, laborals i de gènere, i els drets mediambientals.

Pressionem les empreses i inversors del tèxtil per tal que les seves pràctiques comercials siguin transparents i ètiques, perquè s’apliquin durant tot el procés comercial i publiquin codis de conducta en contra de l’explotació laboral i perquè controlin la implantació eficaç d’aquests codis.

Exigim als governs dels països productors que facin respectar els convenis de l’Organització Internacional del Treball i a les administracions públiques dels països importadors que incloguin clàusules socials a les seves compres.

A l’Estat Espanyol, la CRN està coordinada des del 1997 per SETEM.

 

Captura de Pantalla 2021-04-29 a les 12.04.45
nou informe_01
Captura de Pantalla 2020-09-01 a les 15.27.42

ROBANETA.ORG

Per a conèixer més detalladament el treball de la Campanya visita el seu web.