Mou-te i canviarem el món

Setmana de Mobilització dels Pobles

21 octubre 2021

Del 25 al 29 d’octubre se celebra la 7a sessió de Grup de Treball Intergovernamental de Composició Oberta encarregat d’elaborar un Tractat Vinculant de l’ONU sobre les Empreses Transnacionals i altres Empreses Comercials respecte als Drets Humans (OEIGWG). Durant aquesta sessió es presentarà un tercer esborrany del Tractat vinculant.

Com cada any, la Campanya Global organitza la SETMANA DE MOBILITZACIÓ DELS POBLES, programada pels mateixos dies que durarà la sessió de treball. Durant aquesta setmana, diversos grups realitzaran xerrades, accions, i mobilitzacions per denunciar les vulneracions de drets humans i ambientals comesos per les ETNs a les seves comunitats.

Consulta la nota de premsa aquí.

Per veure les activitats públiques previstes, visita aquesta pàgina.

Comunicat de la Campanya Global sobre el 3r esborrany revisat del Tractat Vinculant

El 3r esborrany del Tractat Vinculant va ser publicat el 17 d’agost de 2021. La publicació d’aquest nou esborrany emergeix dels debats realitzats durant la 6a sessió de negociació de l’octubre de 2020, i del procés de les Matrius de febrer 2021, tal com es va decidir al final de la 6a sessió.

Tot i que s’observem alguns canvis positius en el tercer projecte revisat, es tracta majoritàriament de canvis superficials. Aquests canvis volen augmentar la legitimitat del text proposat, però realment fallen en solucionar els problemes estructurals assenyalats pels moviments socials i les comunitats afectades.

El tercer esborrany revisat és en la seva major part similar a l’anterior, tot i l’elevat nombre de propostes concretes que es van fer per millorar-lo, el que ens dona la sensació d’un any perdut.

El nou text segueix la lògica centrada exclusivament en les obligacions dels Estats, sense establir obligacions directes per a les empreses transnacionals, necessàries per poder responsabilitzar-se directament quan provoquen violacions dels drets humans.

En l’estat actual, l’instrument seria incapaç de complir amb els objectius establerts per la Resolució 26/9: regular les activitats de les empreses transnacionals en el marc del dret internacional dels drets humans, i assegurar un accés eficaç i integral a la justícia per les persones, pobles i comunitats afectades.

Pots llegir el comunicat sencer aquí.

Per què és necessari un Tractat Vinculant?

Entre les empreses transnacionals, els Estats i dels Pobles hi ha una innegable asimetria. D’una banda, amb la complicitat dels Estats interessats en “atreure inversions”, les empreses transnacionals es protegeixen amb una sòlida cuirassa -que inclou acords de lliure comerç i de protecció de les inversions, amb els seus corresponents mecanismes sancionadors. Aquests últims se situen en una lògica en la qual l’arbitratge pugna per substituir la força a la justícia. Institucions com el Centre Internacional d’Arranjament de Diferències Relatives a Inversions (CIADI) constitueixen clars exemples d’aquesta privatització de la justícia, així com altres mecanismes com l’ISDS.

D’altra banda, les violacions dels drets humans i dels drets dels pobles i de la naturalesa són inherents a les operacions de les transnacionals, així com sistemàtiques. No obstant això, no existeix a escala internacional un instrument vinculant que els obligui a respectar els drets humans.

Un instrument legalment vinculant és essencial per posar fi a la impunitat de les ETNs i qüestionar el seu poder sistèmic que ha causat impactes inèdits en la vida diària de les comunitats afectades.

Quines són les demandes concretes de la Campanya Global sobre el Tractat?

  1. Abast del Tractat: El blanc d’aquest procés és el poder i la impunitat de les ETNs i ha de cobrir tots els DDHH.
  2. Primacia dels drets humans: L’instrument internacional jurídicament vinculant ha de reafirmar la superioritat jeràrquica de les normes de drets humans per sobre els tractats de comerç i inversions, i formular obligacions estatals específiques al respecte (entre elles el rebuig de clàusules ISDS).
  3. Obligacions directes per a les empreses transnacionals: El tractat ha d’establir obligacions jurídiques directes per a les ETNs.
  4. Responsabilitat solidària: Per tal que cobreixi totes les activitats transnacionals, el Tractat ha d’abastar totes les activitats al llarg de la cadena de subministrament de les ETNs. Per ser vinculant, el Tractat ha d’incloure una Cort Internacional i altres institucions de compliment.
  5. Drets de les persones i comunitats afectades: El Tractat ha de reconèixer l’autoritat moral i legítima de les persones i pobles afectats per les activitats de les ETNs.
  6. Els/les defensors/es de drets humans i ambientals i els/les informants han de ser protegits/es.
  7. Protecció enfront de l’acaparament empresarial: El Tractat ha d’incloure mesures concretes contra la influència de les ETNs durant tot el procés de preparació, negociació i implementació del futur instrument internacional vinculant

Història del Tractat Vinculant

El juny de 2014, el Consell de Drets Humans de les Nacions Unides va adoptar la resolució 26/9 per l’elaboració d’un instrument internacional legalment vinculant per a les empreses transnacionals en matèria de drets humans. Es va tractar d’un esdeveniment històric després de dècades de discussions i intents fallits dins de les NNUU.

Més informació sobre tot el procés aquí

Què és la Campanya Global?

La Campanya Global és una xarxa de més de 250 moviments socials, organitzacions de la societat civil, entre elles SETEM Catalunya, sindicats i comunitats afectades per les activitats de les empreses transnacionals (ETNs).

Tots aquests grups ens oposem a l’acaparament de terres, a la mineria extractiva, als salaris d’explotació, i a la destrucció del medi ambient causats per les ETNs a tot el món, especialment a l’Àfrica, Àsia, Europa i Amèrica Llatina. 

Troba més informació sobre la Campanya Global aquí.

Altres enllaços d’interès

Informació de l’ONU sobre el mandat de l’OEIGWG

Xarxa interparlamentària mundial de suport al Tractat Vinculant : es tracta d’una xarxa mundial de Parlaments Nacionals i membres de Parlament Europeu que donen suport al Tractat Vinculant

Crida de les autoritats locals de tot el món per donar suport al Tractat Vinculant de l’ONU sobre Empreses Transnacionals i Drets Humans.

¡Entre totes tot!

Inscriu-te en el nostre butlletí i comença a viure amb una solidaritat activa.​

Entre totes, tot!

Uneix-te a Setem per a ser partícip de les nostres campanyes i iniciatives. Construïm un món més just!

X