Mou-te i canviarem el món

Oferta de feina – Responsable d’economia i finances

30 desembre 2021

Cerquem una persona professional per incorporar-la a la posició de tècnic/a responsable d’economia i finances per a fer una substitució d’una baixa paternal, des de febrer fins a maig de 2022.

Funcions

 • Realitzar el conjunt de tasques comptables, financeres i de prospecció, de tresoreria i seguiment pressupostari.
 • Seguiment i justificació dels fons econòmics disponibles per a l’execució de l’activitat quotidiana , amb fons propis i amb fons públics provinents d’Administracions (municipals, nacionals, estatals, europees i altres), i d’institucions privades.
 • Gestionar i supervisar la part econòmica i financera dels projectes assumits i com participar en la confecció del pressupost anual i el seu desplegament i execució.
 • Proporcionar de manera regular i proactiva informació econòmica i financera al govern de l’entitat i suport en la presa de decisions estratègiques.
 • Dur a terme les justificacions econòmiques de les subvencions concedides i atendre els requeriments que en resultin i ajudar el conjunt de l’equip tècnic en tasques relacionades amb la seva responsabilitat.
 • Capacitat estratègica en l’orientació econòmica i financera, en col·laboració amb les altres àrees tècniques i de govern de SETEM.
 • Mantenir la relació tècnica quotidiana amb entitats financeres i institucionals en aquesta àrea.
 • Cerca de la informació relativa a la seva àrea mitjançant els canals d’informació, publicació, comunicació, resolució i aprovació de les convocatòries i crides a aplicació.
 • Coordinar-se amb el assessor fiscal extern de l’entitat per a facilitar la informació necessària a la presentació dels models tributaris i la gestió econòmica vinculada als contractes i nòmines.
 • Ajudar en la recerca de finançament públic i privat.
 • Dur a terme una comptabilitat analítica de l’economia.
 • Gestionar el software de comptabilitat (Contasol)
 • Organització documental física i virtual de la documentació comptable i administrativa.
 • Donar suport a les auditories econòmiques de què sigui objecte, tant de l’entitat com de les subvencions concedides pels projectes gestionats.
 • Garantir el control pressupostari donant suport i orientació a la junta de govern i a la resta de companyes responsables dels projectes subvencionats.

Aptituds, coneixements i competències requerides

 • Conèixer la Llei General de Subvencions i la normativa nacional, estatal i europea.
 • Coneixement de les tipologies de despesa computable depenent de la naturalesa d’aquesta (directa-indirecta, fixes-variables, etc.).
 • Estudis en comptabilitat per realitzar provisions i reajustament en els pressupostos si s’escau. Coneixement dels sistemes de tramitació documental habituals per lliurar la documentació necessària (acceptació, revocació, desestimació, justificació, etc.)
 • Solvència en el maneig d’assentaments comptables, conciliació bancaria i de caixa, factures rebudes i emeses i de la documentació oficial de l’entitat.
 • Conèixer el software Contasol, SAGE  o similiar.
 • Nivell avançat d’Ofimàtica i de les eines d’Excel.
 • Experiència en comptabilitat analítica.
 • Capacitat i voluntat de treball en Equip.
 • Bones actituds i habilitats socials i de comunicació.
 • Orientació a la qualitat.
 • Identificació amb els valors de SETEM Catalunya.

Perfil requerit:

 • Experiència demostrable mínim de 5 anys en l’àrea d’economia, finances i comptabilitat.
 • Grau universitari en ciències econòmiques, empresarials o de comptabilitat,  o Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances / FP II Administratiu.
 • Experiència de treball en equip.
 • Experiència en resposta ràpida i eficaç en afers relacionats amb la posició que ocuparà.
 • Coneixements ofimàtica elevats. Professional amb coneixements avançats de fulls de càlcul (Excel, Google Sheet).
 • Ple coneixement i domini de les llengües catalana i castellana, i nivell intermedi en llengua  anglesa.

  Serà valorada:

 • Experiències de treball en acció solidària.

  Condicions del lloc de treball:

 • Jornada parcial de 35 hores setmanals
 • Contracte temporal per substitució de paternitat
 • Flexibilitat horària.
 • Lloc de treball: seu de SETEM Catalunya a la ciutat de Barcelona i teletreball.
 • Salari: 23.936,00 € bruts anuals.
 • Incorporació: principis de febrer de 2022

Les persones interessades podeu trametre el vostre CV i llistat de referències dels darrers 5 anys a administracio@setem.org amb l’assumpte “Oferta economia i finances” com a molt tard fins dilluns 10 de gener de 2022

¡Entre totes tot!

Inscriu-te en el nostre butlletí i comença a viure amb una solidaritat activa.​

Entre totes, tot!

Uneix-te a Setem per a ser partícip de les nostres campanyes i iniciatives. Construïm un món més just!

X