Prou precarització de les dones treballadores!

05/03/2021

SETEM Catalunya

siguiente

Animem a l’adhesió de vaga feminista i a les reivindicacions que es duran a terme a Catalunya aquest 8 de març.

La Covid-19 empitjora la precarització de les dones treballadores al Sud i Nord globals. A les desigualtats ja existents en la discriminació de tota mena, cal afegir-hi aspectes vinculats a l’actual situació, com ara mancances provocades per la pandèmia no només pel marc sanitari, sinó per l’impacte en els drets laborals, socials i civils amb un gran nombre de dones que es veuen afectades per l’atur o per situacions d’interrupcions  temporals d’ocupació, per les retallades de salaris que han creat un augment important de la pobresa i també per la sobre explotació de les que continuen treballant. 

Al costat de nombroses organitzacions civils i milers de persones, des de SETEM Catalunya hem participat en la consulta pública posada en marxa per la Comissió Europea per exigir lleis rigoroses que obliguin les empreses transnacionals a respectar els Drets Humans i el medi ambient. I serà justament aquest 8 de març de 2021 quan es presentarà a votació al Parlament Europeu l'informe amb recomanacions destinades a la Comissió sobre diligència deguda de les empreses i responsabilitat corporativa. 

Des de les campanyes de sensibilització de SETEM Catalunya volem posar de manifest com l’actual pandèmia de la Covid-19 ha intensificat una situació crítica i estructural de desigualtats i precarietats per a les dones treballadores d’arreu, especialment per a les dones migrants. 

Des de la campanya Electrònica Justa hem constatat com en la indústria de l’electrònica global (radicada en bona part al sud-est asiàtic i amb plantilles altament feminitzades), moltes dones s’han vist obligades a treballar, tot i els riscos per a la seva salut i sota l’amenaça de no cobrar el salari. S’han detectat mancances de seguretat a les fàbriques, pressió per part dels empresaris per tal d’augmentar la producció en un moment de retallades a les plantilles, impossibilitat de conciliar la feina amb el treball domèstic i la cura dels infants (tasques que també recauen sota la seva responsabilitat) i manca de representativitat sindical i per tant, de defensa dels drets laborals. 

La campanya Roba Neta denuncia més que mai la manca de mesures de seguretat i la gran precarietat en sector tèxtil. La tragèdia del passat mes de febrer a Tànger, amb la mort en un taller de 28 persones treballadores, 19 d'elles dones, evidencia les pèssimes condicions laborals en què es veuen exposades les treballadores del sector, tal com indica el darrer informe que vam publicar amb l'associació Attawassoul de Tànger. 

La Covid-19 ha agreujat encara més la precarietat  de les treballadores al tèxtil (el 80% de la força laboral d'aquesta indústria): les marques han anul·lat comandes i provocat l'acomiadament de milers de treballadores i la repressió sindical. A les pèssimes condicions laborals hem de sumar els riscos i amenaces en què es veuen sotmeses les treballadores pel fet de ser dones. A principis de gener, a Natchi Apparels (fàbrica índia que proveeix a H & M) va tenir lloc la violació i l'assassinat d'una de les treballadores a mans del supervisor de la planta. 

Aquest mes de març tenim una nova oportunitat per pressionar i exigir a les marques del tèxtil que paguin el que deuen a les seves treballadores: durant la setmana d'acció global #PayYourWorkers #PagaALesTevesTreballadores, del 15 al 21 de març.

A través de la campanya de Sobirania Alimentària denunciem les vulneracions socials i ambientals que es produeixen en el marc d'un sistema globalitzat de producció d'aliments. No obstant això, encara avui en dia, la major part dels aliments a nivell planetari són produïts en petites finques d'horta i ramaderia, gestionades en la seva majoria per dones que sostenen les seves comunitats. Volem donar èmfasi a les denúncies al voltant de l'emergència climàtica i la crisi socioecològica que amenaça territoris rurals i urbans, éssers vius i comunitats humanes, especialment les dones indígenes i els pobles originaris, tot subratllant les exigències al voltant del decreixement econòmic i a una transició que recuperi les sobiranies a través d'una gestió pública i comunitària dels serveis bàsics.

Per tot això, ens sumem i us animem a l’adhesió de vaga i a les reivindicacions que es duran a terme a Catalunya aquest 8 de març. 

Llegiu el Manifest Vaga Feminista

#SETEMfeminista

#8M2021