Camps en època de pandèmia: i ara què?

17/02/2021

SETEM Catalunya

siguiente

Hem celebrat una trobada per repensar els Camps de Solidaritat entre les voluntàries, sòcies i equip tècnic de SETEM Catalunya. 

Sota el títol “Camps en època de pandèmia: i ara què?”, el passat diumenge, 7 de febrer, vam reunir-nos per plantejar com continuarem realitzant la tasca de sensibilització i de transformació social del programa de Camps de Solidaritat de SETEM, que ha permès conscienciar més de 8.000 persones participants sobre les desigualtats Nord-Sud i les injustícies globals.

La trobada ens va permetre redefinir els Camps de Solidaritat i considerar accions alternatives i complementàries a les estades al Sud Global amb les contraparts locals -que abans de la Covid-19 portàvem a terme cada estiu i des de fa trenta anys- per tal de poder seguir oferint experiències vivencials i transformadores per a les persones interessades a fer voluntariat durant l'estiu. 

A la reunió vam subratllar la importància de redefinir accions i activitats de voluntariat que ens permetin seguir teixint xarxes de solidaritat internacional i mantenir viu el contacte i la col·laboració amb les contraparts per tal de fer d'altaveu de les vulneracions de drets humans al Sud Global, tot i no poder participar presencialment en les estades al Sud.

És evident que no podem portar a terme el programa de Camps de Solidaritat com fèiem fins ara. A les restriccions actuals provocades per la pandèmia s’hi afegeixen contradiccions ètiques i raons d'impacte ecològic en un context de transició eco social.

Així mateix, entre les persones reunides va sorgir interès en desenvolupar accions i activitats de voluntariat de proximitat i vivencials al Nord Global de la mà d'entitats del territori que treballin temàtiques afins a les campanyes de denúncia de SETEM amb vocació d'implicar-se en lluites locals-globals.

També vam debatre la possibilitat de reprendre els Camps de llarga durada per mantenir un vincle directe amb les contraparts i crear espais -ara en format virtual- per mantenir contacte directe amb les contraparts i poder conèixer les seves realitats.

Finalment vam decidir fer una consulta oberta a totes les sòcies de SETEM Catalunya -hagin o no estat vinculades en el programa de Camps- amb algunes d’aquestes qüestions perquè participin activament en la presa de decisions i s’impliquin en un grup motor que treballi el futur dels Camps de Solidaritat, a més de participar en les accions de voluntariat que es duran a terme aquest estiu. Vam plantejar fer pròximament una nova trobada per definir accions més concretes.

Si ets sòcia, si us plau, completa el qüestionari en aquest enllaç!

Gràcies per ajudar-nos a redefinir un projecte tan important per SETEM!