Pressupostos participatius 2019: esperem les vostres propostes!

23/10/2019

SETEM Catalunya

siguiente

Per tal d’impulsar i potenciar els projectes propis iniciats i liderats per les persones voluntàries i activistes de SETEM, obrim una convocatòria d’un pressupost participatiu i posem en disposició 1.100€ destinats a subvencionar projectes i accions realitzades tant per les persones voluntàries i activistes de l’entitat com per persones de la base social.

Qui pot presentar propostes?
Tant sòcies, voluntàries i activistes de l’entitat, com qualsevol persona o grup de persones que comparteixin la visió i propòsit de SETEM Catalunya.

Com s'ha de fer?
i) Presentació de projectes:
Per presentar un projecte, s’ha d’omplir aquest formulari especificant les diferents dades relacionades amb el projecte, així com el pressupost orientatiu necessari per executar-lo.

*Termini presentació projectes: 22 Novembre

*Si teniu qualsevol dubte al omplir el formulari o respecte el procés, ens podeu escriure a comunicacio@setem.org

*Des de SETEM s’avaluaran tots els projectes presentats per tal de garantir que segueixen la línia de SETEM i que son viables tècnica i econòmicament.

ii) Reunió participativa:
Es convocarà una reunió amb totes les persones que han presentat els projectes seleccionats. Per una banda, en aquesta reunió es buscaran sinergies entre projectes per tal de incrementar l’impacte d’aquests i, per altre banda, en cas de que la partida pressupostària no permeti cobrir les despeses de tots els projectes presentats, es decidirà, de forma participativa, com es reparteix el pressupost total entre tots els projectes presentats.

 *Tots els projectes seleccionats després de la reunió participativa rebran suport tècnic i institucional de SETEM Catalunya, així com un seguiment per part d’una persona tècnica durant tot el procés d’elaboració i execució d’aquests.

Requisits dels projectes presentats:

  • Ser coherents amb els valors, principis i visió de SETEM Cataluya.
  • Ser viables econòmicament (en cas de dubte ens podeu escriure a comunicacio@setem.org).
  • Compromís per executar el projecte en cas de ser seleccionat.
  • Comprimís per part de les persones que presenten el projecte en assistir a la reunió participativa on escoltarem les opinions, preferències i prioritats de tothom i després es decidirà com es reparteix el pressupost entre els projectes presentats.