Som persones que volem transformar la nostra societat. Creiem en una cultura de la solidaritat internacional respectuosa amb la dignitat dels pobles del Sud i orientada a denunciar i eradicar les causes estructurals de les desigualtats.

SETEM és una federació de 10 ONG de solidaritat internacional nascuda el 1968 que centra el seu treball independent en conscienciar a la nostra societat de les desigualtats Nord-Sud, denunciar les seves causes i promoure transformacions socials, individuals i col.lectives, per aconseguir un món més just i solidari .

Els nostres camps d'actuació són:

  • La sensibilització i formació a través de cursos, viatges, tallers, publicacions i campanyes.
  • La promoció d'alternatives, principalment de Comerç Just, per mitjà de campanyes, programes especialitzats i venda de productes. 
  • La solidaritat amb organitzacions del Sud mitjançant intercanvis i activitats de cooperació.

Si vols saber més de nosaltres, pots consultar:

Foto: SETEM