Per dur a terme el nostre treball, SETEM treballa en tres nivells geogràfics: autonòmic, nacional i internacional. Encara que compartim objectius i activitats, cada SETEM treballa de manera autònoma i les capacitats i recursos de cada organització són plurals.

La Federació SETEM està constituïda per 11 organitzacions repartides en 11 comunitats autònomes:

 

 

spain map