Creiem que un món més just sí és possible si les persones ens mobilitzem i triem viure amb una actitud de solidaritat activa, coherent, crítica i responsable.

SETEM constata un creixent desequilibri entre les poblacions del Nord i del Sud del planeta, un desequilibri que accentua les desigualtats econòmiques i enfonsa els països del Sud en una espiral de pobresa i marginació.Entenem que aquest desequilibri és el resultat d'un injust repartiment dels béns i els recursos del planeta per part d'un sistema social i econòmic que beneficia els poderosos i margina els països empobrits.

Però creiem que sí és possible donar un gir a aquesta situació i per aconseguir-ho treballem conjuntament a partir del nostre Pla Estratègic amb els següents objectius:

- Sensibilitzem la nostra societat entorn de les desigualtats entre els països del Sud i del Nord del planeta, i ho fem promovent la participació i la mobilització de les persones a qui ens dirigim i fomentant actituds de solidaritat activa, coherent, crítica i responsable.

- Impulsem accions de pressió político-social i de denúncia als diversos actors de la nostra societat que tenen responsabilitat en l'àmbit del comerç internacional, la injustícia accentua cada dia més la pobresa.

- Treballem per consolidar-nos com una entitat capdavantera i de referència en generació de coneixement en qüestions vinculades a les relacions Nord-Sud.

Foto: SETEM