SETEM aposta amb fermesa pel foment de l'Educació per al Desenvolupament, un procés que, a través del coneixement i l'anàlisi crítica de la realitat, contribueix a construir una societat civil més compromesa amb la solidaritat i la transformació de les estructures i les relacions injustes.

Els principals camps d'acció enfocats a generar reflexions i actituds més crítiques en les persones, propiciant així que es vagin convertint en subjectes més actius i responsables, són:

  • Sensibilització i formació mitjançant rutes i camps de solidaritat, jornades, tallers, publicacions, cursos oficials de Desenvolupament Internacional i altres més puntuals de temàtiques específiques.
  • Promoció d'alternatives, principalment de Comerç Just, Finances Ètiques, Consum Responsable, producció local sostenible i sobirania alimentària ... a través dels cursos, campanyes, programes especialitzats i venda de productes.
  • Incidència polític-empresarial i mobilització social organitzada.
  • Solidaritat amb organitzacions dels països del Sud mitjançant intercanvis, trobades i diferents iniciatives de cooperació.

Coneix la formació del teu SETEM més proper.

Foto: Postgrado en Desarrollo Internacional

Foto: David Quintas