La Campanya Finances Ètiques (FFEE) pretén convèncer la població que incorporar l'ètica a les decisions diàries d'estalvi i d'inversió pot tenir un gran efecte transformador.

Sabent on van els teus estalvis influïm en quin tipus d'activitats es financen i, per tant, quin tipus de societat estem construint.

T'has preguntat mai com utilitza el banc els teus diners?, si l'utilitza en contra dels teus valors personals?, si serveix per fabricar més armes o per malmetre el medi ambient? T'has parat a pensar també que els teus estalvis poden contribuir al desenvolupament d'altres països, comunitats, persones ...?

La Campanya FFEE, alhora que denuncia la responsabilitat del capital financer en les vulneracions de drets humans que es donen en molts llocs, dóna suport a les iniciatives de banca ètica i finances alternatives que estan florint per tot el món. Totes elles amb la transparència com a principi fonamental i amb l'objectiu d'humanitzar l'economia posant els diners al servei de les persones.La lluita contra la pobresa o l'exclusió social és el punt de partida cap a una economia global basada en la justícia i no en el simple benefici econòmic.

SETEM, per tant, aposta per conscienciar l'opinió pública que té un paper fonamental si contribueix amb els seus estalvis en les inversions ètiques tant al Sud com al Nord. No podem treballar sobre diferents sectors econòmics, causants o exemples de les desigualtats Nord-Sud, sense encarar el paper que juguen les finances.