SETEM porta més de quinze anys apostant pel comerç just com a eina de desenvolupament que promou unes relacions més equilibrades entre el Nord i el Sud i fomenta a la vegada el consum responsable.

El Comerç Just és una pràctica d'intercanvi econòmic solidari que promou la comercialització dels productes dels països empobrits a través de mecanismes que siguin més justos amb les famílies productores del Sud i més respectuosos amb el medi ambient. Es planteja doncs com una alternativa al comerç convencional, caracteritzat per les relacions asimètriques d'intercanvi, i per això ha d'anar acompanyat necessàriament per la denúncia i la lluita contra l'injust sistema de comerç internacional.

A SETEM treballem les tres vessants del Comerç Just: incidència política, sensibilització de la ciutadania i comercialització, posant especial èmfasi en les dues primeres amb l'objectiu de modificar les injustes estructures del comerç Nord-Sud i de canviar també les pràctiques de consum més insostenibles i insolidàries. Algunes de les accions i iniciatives que es duen a terme per a la difusió del Comerç Just són: les activitats en què participen les diferents delegacions en el marc del Dia Internacional i la Festa del Comerç Just, les botigues SETEM i punts estables de venda de productes de Comerç Just, les campanyes, cursos i xarrades, etc.

Foto: SETEM