La Campanya Roba Neta (CRL) és una xarxa internacional d'ONG, sindicats i organitzacions de persones consumidores que treballa per millorar les condicions de les treballadores i els treballadors de la indústria global de la confecció.

La Campanya Roba Neta és present a 14 països europeus: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Holanda, Itàlia, Noruega, Regne Unit, Suècia, Suïssa, Turquia i Polònia. A més, col.labora amb més de 200 organitzacions de treballadors i treballadores de tot el món.

SETEM coordina la Campanya Roba Neta a l'Estat Espanyol des de 1997.

La Campanya Roba Neta agrupa la seva activitat en diferents línies d'actuació té com a missió millorar les condicions laborals dins de la indústria tèxtil i donar més poder a les persones treballadores.

  • Conscienciar i mobilitzar les persones consumidores: recollim informació i la presentem a les persones consumidores per tal que coneguin les condicions en què es produeix la roba que vestim. En aquest context, sensibilitzem sobre la importància d'un consum responsable.
  • Pressionar les empreses tèxtils perquè es responsabilitzin i s'assegurin que els seus productes es fabriquen en condicions laborals dignes: perquè les seves pràctiques siguin més transparents i ètiques, perquè redactin i publiquin codis de conducta en contra de l'explotació laboral i perquè controlin la implantació eficaç d'aquests codis. La Campanya Roba Neta, a més, exigeix ​​millores estructurals i també pressiona les empreses perquè actuïn en casos individuals de violació dels drets laborals.
  • Exigir als governs dels països productors que facin respectar els convenis de l'Organització Internacional del Treball (OIT) i a les administracions públiques dels països importadors que incloguin clàusules socials en les seves compres.

Foto: SETEM