Uneix-te a SETEM Catalunya i entra a formar part del nostre equip tècnic.

OFERTA DE FEINA

RESPONSABLE D'ECONOMIA 

SETEM Catalunya som una associació de solidaritat internacional, independent i participativa que, juntament amb altres organitzacions, vol sensibilitzar la ciutadania sobre les creixents desigualtats del nostre món i de les seves causes, i promoure les transformacions personals i socials necessàries per aconseguir un món més just i solidari.

Cerquem una persona Responsable d’Economia per a que s’incorpori a l’Equip Tècnic de la nostra entitat. 

Funcions

Economia: 

 • Revisió de la comptabilitat financera i analítica, tancaments trimestrals i anuals de la comptabilitat, fixar criteris tècnics per dur a terme la comptabilitat analítica.
 • Control i supervisió de la facturació de l’entitat.
 • Control i seguiment de les subvencions rebudes per l’entitat.
 • Supervisió impostos trimestrals i anuals: IVA, IRPF persones treballadores, professionals, IRPF lloguers, model 347 i impost de societats.
 • Elaboració del pressupost anual de l’entitat, en col·laboració amb la resta de l’Equip Tècnic i Junta Directiva.
 • Seguiment trimestral del pressupost i anàlisi/revisió de les desviacions.
 • Gestió de la tresoreria i elaboració de previsions de tresoreria, en col·laboració amb la resta de l’Equip Tècnic.
 • Assistència als auditors i elaboració dels Comptes Anuals de l’entitat.
 • Elaboració de la presentació econòmica per a l’Assemblea de Socis i Sòcies.
 • Manteniment i revisió de procediments econòmics (comptables, administratiu i gestió interna).
 • Interlocució amb la gestoria externa.

 

 Personal:

 • Gestions administratives per altes, baixes de personal, canvis de contractes, etc.
 • Càlcul de les nòmines mensuals per la gestoria.
 • Revisió del reglament i calendari laboral amb caràcter anual.
 • Interlocució amb la gestoria externa.

 

Perfil requerit:

 • Diplomatura en Ciències Empresarials (especialitat en Comptabilitat i Auditoria de Comptes) o Llicenciatura en Administració i Direcció d’Empreses.
 • Experiència en lloc de treball similar, mínim 3 anys. 
 • Experiència en ONG, entitats del tercer sector i/o en economia solidària. 
 • Nivell alt de català, castellà, anglès. 
 • Capacitat de comunicació i treball en equip.
 • Domini informàtic a nivell d’usuari.

 

Es valorarà:

 • Formació en Cooperació per al Desenvolupament o similar.  
 • Experiència en gestió de subvencions.
 • Experiència en Contaplus.

 

Condicions del lloc de treball: 

 • Jornada parcial de 20 hores.
 • Contracte indefinit amb període de prova de 3 mesos.
 • Flexibilitat horària.
 • Lloc de treball: Oficines de SETEM Catalunya a Barcelona.
 • Remuneració segons l’escala salarial de l’entitat.
 • Incorporació immediata.

Persones interessades: Enviar carta de motivació i CV a rrhh@setem.org amb l’assumpte “Oferta de treball: Responsable Economia” i omplir el següent formulari abans del 6 de juliol de 2014.