Exigim el respecte dels drets fonamentals dels treballadors i treballadores que fabriquen la roba que vestim.

La Campanya Roba Neta (CRN) és una coalició internacional d'ONG, organitzacions de persones consumidores, sindicats i altres entitats que treballen per la defensa dels drets laborals al sector tèxtil mundial. Va néixer als països Baixos el 1989, està activa a deu països europeus i coopera amb grups de treballadores i treballadors del sector tèxtil organitzats arreu del món.

La nostra tasca se centra en vetllar pel respecte dels drets fonamentals dels treballadors i treballadores del sector tèxtil. 

Informem la ciutadania dels països enriquits sobre les condicionsen les quals es produeix la roba que vestim i sensibilitzem sobre la importància d'un consum responsable.

Pressionem a les empreses del tèxtil per tal què les seves pràctiques siguin més transparents i ètiques, per a què redactin i publiquin codis de conducta en contra de l'explotació laboral i perquè controlin la implantació eficaç d'aquests codis.

Exigim als governs dels països productors que facin respectar els convenis de l'Organització Internacional del Treball i a les administracions públiques dels països importadors que incloguin clàusules socials a les seves compres.

A l'Estat Espanyol, la CRN està coordinada des del 1997 per SETEM.

 

Foto: Acció de denúncia a la Cursa d'El Corte Inglés.

Vídeo: Curt 38: la talla de les grans firmes de moda i el salari d'una treballadora a Bangladesh.