Promovem la incorporació de criteris ètics en el consum i les compres de les administracions publiques.

L'objectiu de Compra Pública Ètica és promoure la incorporació de criteris ètics en el consum de les administracions publiques. Neix el 2004 en el marc de la Campanya Roba Neta i està inspirat en la plataforma europea Clean Clothes Communities.

Amb la introducció de criteris ètics en la compra pública de roba de les administracions catalanes es pretén implementar mecanismes que permetin assegurar que la roba utilitzada pels treballadors i les treballadores dels nostres ajuntaments ha estat confeccionada lliure d'explotació i d'injustícies.

Amb la compra de productes de Comerç Just, les administracions públiques col·laboren a fer cada cop més present aquest tipus de comerç alternatiu a tot el territori català. 

Actualment, estem impulsant l'organització pionera Electronics Watch, un observatori mundial dels drets laborals en el sector de l'electrònica mundial.

Anys enrere, vam coordinar el projecte europeu NetWorkWear, una aliança de sis organitzacions de cinc països europeus que té per objectiu exigir unes condicions laborals dignes i reduir la pobresa als països productors de roba. 

També vam participar al projecte europeu Landmark (literalment en anglès, 'fita'), que vol convertir les autoritats locals europees en agents clau en el foment de condicions de treball justes pel que fa a certs productes adquirits pel sector públic europeu. Si es canvien els patrons de consum de les administracions públiques milloraran dràsticament les condicions laborals i de vida dels treballadors de l'Àsia i de zones de l'Àfrica subsahariana, sobretot en els sectors del tèxtil, l'alimentació, la construcció i l'electrònica.

Foto: Jornades de Compra Pública Ètica. Barcelona, desembre 2010.

Vídeo: Documental "Perdre el fil" sobre la producció de roba de treball al Marroc. Presentat el gener de 2012.