T'oferim dotze Camps de Solidaritat a l'Amèrica Llatina:

9. ARGENTINA-Buenos Aires i Santiago del Estero

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/argentina.JPG

Organitzacions locals: MOCASE/SERCUPO/UNICAM. MOCASE: Moviment camperol nascut l'any 1989 a la població de Santiago del Estero que reivindica la dignitat dels camperols i lluita per la sobirania alimentària, la reforma agrària i la justícia social. MOCASE forma part del MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena) que aglutina altres organitzacions del mateix moviment com SERCUPO (Buenos Aires) i la UNICAM (Universidad Campesina de Santiago del Estero).

Activitat del grup: Formació sobre la realitat social i política de la regió, convivència amb famílies camperoles i col·laboració en algun dels projectes impulsats pel moviment.

Tipologia: Polític i itinerant a diverses comunitats camperoles del nord d'Argentina.

Convivència: Famílies i amb l'organització local.

Dates: JULIOL / AGOST. El Camp comença a mitjans de juliol i acaba a mitjans d'agost.

Durada: 1 mes.

Idioma: Castellà.

Núm. persones: 6 participants.

Altres: Camp realitzat conjuntament amb SETEM Nafarroa.

 

 

10.BOLÍVIA - Potosí, Yura i Sucre

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/bolivia_ISALP.jpg

Organització local: ISALP (Investigación Social y Asesoramiento Legal Potosí), organització que treballa per capacitar i reforçar els pobles indígenes i altres sectors marginals de l'altiplà bolivià. L'associació també treballa en programes d'assessorament jurídic i defensa dels Drets Humans.

Activitat del grup: Acompanyament, convivència i activitats de temps lliure amb infants i joves de la zona rural de l'Ayllu Yura. Visita i intercanvi d'experiències amb els tècnics dels projectes que l'organització duu a terme a les comunitats rurals i mineres.

Tipologia: Desenvolupament rural i Educatiu

Convivència: Amb l'organització local i als internats.

Dates: AGOST.

Durada: 1 mes

Idioma: Castellà.

Núm. persones: 8 participants.


 

 

12. BRASIL - Maranhao / Sao Paulo

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/brasil.jpg

Organització local: Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Terra (MST). Moviment popular de renom internacional actiu en 23 dels 26 estats brasilers, que lluita contra l'explotació de terratinents i les transnacionals i reivindica una reforma agrària que garanteixi els drets dels camperols i una millora en la seva qualitat de vida.

Activitat del grup: Conèixer de primera mà el plantejament polític i l'estructura organitzativa del moviment mitjançant la convivència a assentaments i campaments de l’MST.

Tipologia: Polític i itinerant

Convivència: Amb la contrapart i famílies

Dates: AGOST.

Durada: 1 mes.

Idioma: És convenient entendre i parlar portuguès.

Núm. de persones: 8 participants.

 

 


13. REPÚBLICA DOMINICANA - Padre de las Casas

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/dominicana.jpg

 

Organització local: CEPROS (Centro de Estudios y Promoción Social): Institució d'educació i organització comunitària que treballa en el desenvolupament agropecuari, la capacitació de líders camperols, reforestació i formació sociopolítica de diverses comunitats rurals de Padre las Casas.

Activitats del grup: Convivència a la seu de CEPROS i a diverses famílies camperoles de les comunitats on CEPROS duu a terme projectes de gènere, medi ambient, recursos naturals i programes de formació. S’anirà fent un itinerari per poder conèixer varies de les comunitats on CEPROS treballa, totes situades a la zona de Padre las Casas.

Tipologia: Desenvolupament rural i itinerant a diverses comunitats.

Convivència: Amb l'organització local i famílies.

Dates: AGOST.

Durada: 1 mes.

Idioma: Castellà.

Núm. persones: 8 participants. Preferentment de les comarques gironines.


14. EL SALVADOR - San Francisco Javier

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/salvador.JPG

Activitat del grup: suport a diverses activitats de l'organització en les àrees de producció del cafè orgànic, iniciatives econòmiques com la xarxa de botigues comunitàries i el Centre de Negocis i Serveis de grans bàsics. El grup col.laborarà en la organització de la festa anual de Comus, visitarà la universitat de San Salvador (UCA) i altres organitzacions que treballen per la recuperació de la memòria històrica del país durant la guerra civil.
Tipologia: Convivència en famílies i desenvolupament rural
Convivència: En famílies
Dates: 15 JULIOL a 15 AGOST (aprox)

Durada: 1 mes

Idioma: Castellà
Núm. persones: 8 participants


15. GUATEMALA

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/guate.jpg

 

Organització local: CUC (Comité de Unidad Campesina). Organització que lluita contra la discriminació dels pobles indígenes i per millorar les condicions de vida dels camperols. Desenvolupa projectes d'agroecologia, treballa temes de gènere i empoderament dels camperols, mantenint viva la cultura maya, negociant la propietat de la terra, resistint davant les hidroelèctriques, l'extracció minera i els monocultius.

Activitats del grup: Convivència amb famílies de les diferents zones on tenen implantació: Sololá, Quiché, Costa Sur, Cobán o Isabal. Coneixement de projectes de desenvolupament comunitari, agroecologia, equitat de gènere, petites iniciatives econòmiques i programes d’educació popular.

Tipologia: Polític

Convivència: En famílies

Dates: AGOST

Durada: 1 mes.

Idioma: Castellà

Núm. de persones: 8 participants

 


16. CHIAPAS (Mèxic) - San Cristóbal de las Casas

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/chiapas.JPG

 

Organització local: MAJOMUT. Organització que agrupa més de 1.000 famílies indígenes productores de cafè, que té per objectiu millorar les formes de producció, transformació i comercialització del cafè orgànic i de Comerç Just.

Activitat del grup: Convivència a les comunitats i participació en les tasques agrícoles amb els camperols de cafè orgànic. Possibilitat de participació en tallers agrícoles i d’altres tipologies, segons la planificació de la contrapart.

Tipologia: Comerç Just

Convivència: En famílies

Dates: JULIOL.

Durada: 1 mes.

Idioma: Castellà

Núm. persones: 8 participants.

 

 

 

17. NICARAGUA - Managua

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/managua.jpg

Organització local: NATRASProjecte educatiu adreçat a nens i nenes adolescents que treballen als carrers de Managua. L’organització NATRAS treballa per reduir els factors de risc que solen viure els i les joves al carrer tot garantint la formació integral dels infants i joves, completant l'educació de l'escola amb un programa d’educació en valors a través d’activitats en el lleure, programes de formació tècnica i campanyes de sensibilització en el nucli familiar.

Activitats del grup: Participació activa en el disseny i la implementació de tallers, dinàmiques participatives, activitats d’educació en el lleure i sistematització d’experiències, així com seguiment de casos i famílies.

Tipologia: Educatiu

Convivència: En famílies

Dates: SETEMBRE.

Durada: 1 mes.

Idioma: Castellà.

Núm. persones: 5 participants.

Perfil de les participants: Cal tenir experiència en els àmbits de la psicologia, l'educació a través de l'esport, la pedagogia o el treball/educació social. A més, cal que les persones tinguin gran tolerància vers la religió catòlica (component religiós molt present durant totes les esferes del camp)

 

 


18. NICARAGUA - Somotillo

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/somotillo.JPG

Organització local: Famílies vinculades a l'associació ADENOCH. És una organització de camperols que actua en les comunitats rurals del municipi de San Francisco del Norte i que treballa pel desenvolupament integral de les comunitats, amb projectes i programes que contribueixen a millorar les condicions de vida de les famílies.

Activitats del grup: Convivència amb famílies, col·laboració en les tasques quotidianes d'una família comperola de Nicaragua. Col·laboració puntual en diverses tasques de suport a la comunitat (activitats quotidianes i educatives amb infants: realització de jocs i tallers amb els infants de la comunitat, activitats escolars, etc.). La participació de la contrapart ADENOCH és purament testimonial.

Tipologia: Desenvolupament rural i estàtic a la mateixa zona.

Convivència: En famílies

Dates: AGOST.

Idioma: Castellà.

Núm. persones: 8 participants.

 

 


19. NICARAGUA - Palacagüina

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/palacaguina.JPG

Organització local: PRODECOOP. Associació que agrupa 40 cooperatives de productors i productores de cafè del nord de Nicaragua que treballa en l'àmbit del Comerç Just, lidera programes educatius per als camperols de les zones rurals i promou espais de participació per a dones de la zona rural.

Activitat del grup: Convivència amb les famílies de la zona rural vinculades a l'associació per viure el dia a dia de la vida d'una comunitat camperola i conèixer els principis del Comerç Just.

Tipologia: Comerç Just

Convivència: En famílies

Dates: JULIOL

Durada: 1 mes.

Idioma: Castellà

Núm. persones: 8 participants.

 

 

 

20. NICARAGUA - Pueblo Nuevo

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/pueblonuevo.jpg

Organització local: FECODESA. Associació que treballa en l'àmbit del Comerç Just i lluita contra la pobresa de les zones rurals donant suport a més de 10.000 famílies camperoles en la defensa de la propietat, el rendiment dels cultius, i la comercialització dels seus productes. Actualment ha promogut una Federació de Cooperatives (FECODESA) que aglutina 144 cooperatives de base.
Activitat del grup: Convivència amb famílies de la zona rural per viure el dia a dia d'una comunitat camperola i conèixer els projectes socials que lidera la cooperativa per millorar la qualitat de vida dels seus membres.
Tipologia: Comerç Just
Convivència: En famílies
Dates: AGOST

Durada: 1 mes

Idioma: Castellà
Núm. de persones: 8 participants

 

21. NICARAGUA - Matagalpa (camp per famílies)

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/america/matagalpa.jpg

Organització local: CECOCAFEN. Associació que agrupa una desena d'organitzacions de base en representació de 2.600 productors i productores de cafè. L'agrupació treballa en l'àmbit del Comerç Just amb l'objectiu de millorar les condicions de vida dels productors.
Activitat del grup: Convivència amb les famílies de la zona rural que reben suport de l'organització per conèixer el dia a dia d'una comunitat camperola i participació en tallers de capacitació per comprendre els objectius de les cooperatives.
Tipologia: Comerç Just
Convivència: Famílies
Dates: AGOST.

Durada: 1 mes.

Idioma: Castellà
Núm. de persones: 8 participants.