El programa de Camps de Solidaritat 2018 t'ofereix quatre Camps de Solidaritat a l'Àfrica.

1. UGANDA - Loubanda Village

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/africa/uganda.JPG

Organització local: SUUBI CENTER. Agrupació cooperativa creada al Sudoest del país amb l'objectiu de transformar social i econòmicament el poble de Lubanda i les comunitats de l'entorn. L'organització enforteix i enriqueix la població local mitjançant projectes de desenvolupament en els àmbits de l'educació, la sostenibilitat i l'adquisició d'habiltitats.

Activitat del grup: Convivència amb els membres de la comunitat i participació activa en els mùltiples projectes que porta a terme l'organització. Els voluntaris poden fer tasques de voluntariat -segons interessos, tarannà i habilitats- al Centre de Salut, als tallers de lectura, informàtica, música o teatre així com fer part del grup de dones artesanes, cultivar cafè, fer pa i altres activitats qüotidianes.

Tipologia: Desenvolupament rural (estàtic a la mateixa comunitat)

Convivència: Amb l'organització local i famílies

Dates: AGOST.

Durada: 1 mes.

Idioma: Cal entendre i parlar anglès.

Núm. persones: 8 participants.

Perfil adequat de la participant: persones amb molta autonomia i iniciativa per a proposar i executar diferents activitats.

 

 

2. GHANA

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/africa/ghana.jpg

Organitzacions locals: NASCO ICT / CEHDA / TRADE AID INTEGRATED. NASCO ICT: entitat amb doble seu (a Ghana i a Barcelona) creada per una persona migrada Ghanesa, s'encarreguen de dotar de material informàtic diverses escoles de Ghana. CEHDA: entitat educativa que promou l'educació entre infants amb dificultats d'aprenentatge, menjador escolar i d'altres activitats. TRADE AID INTEGRATED: entitat que promou el desenvolupament rural i el Comerç Just entre comunitats agrícoles de la zona.
Activitat del grup: Possibilitat de visitar el cementiri electrònic més gran d'Àfrica, activitats educatives amb infants, visita a diversos projectes agrícoles.
Tipologia: desenvolupament rural, educatiu i Comerç Just (itinerant a 3 zones del país)
Convivència: famílies, seu de les contraparts i albergs
Dates: AGOST 

Durada: 3 setmanes.
Idioma: cal parlar i entendre anglès
Núm. persones: 6 persones

Perfil adequat de la participant: persones amb molta autonomia i iniciativa per a proposar i executar diferents activitats. Autonomia també per a poder moure's pel país.

 

3. MOÇAMBIC

http://www.setem.org/setem_ftp/catalunya/imatges/camps/africa/moçambic.jpg

Organització local: UNAC (Uniao Nacional de Camponeses). Moviment de camperols fundat el 1987 amb l'objectiu general de representar els camperols i les seves organitzacions per assegurar els seus drets socials, econòmics i culturals a través de l'enfortiment de les seves organitzacions, participació en la definició de polítiques públiques i estratègies de desenvolupament per garantir la sobirania alimentària, tenint ne compte la joventut i l'equitat de gènere. 

Activitat del grup: Convivència amb els membres de diferents organitzacions de camperols en el si de les comunitats on hi treballen així com participar activament en els mùltiples projectes que porta a terme l'organització. Els voluntaris podràn conèixer els diversos conflictes de terra vigents i la feina que desenvolupen les organitzacions de camperols per acompanyar les comunitats.

Tipologia: Desenvolupament rural, drets humans, conflicte de terres. 

Convivència: Amb l'organització local.

Dates: AGOST.

Durada: 1 mes.

Idioma: Cal entendre i parlar portuguès.

Núm. persones: 8 participants.

Perfil adequat de la participant: persones amb molta autonomia i iniciativa per a proposar i executar diferents activitats.