EXPOSICIÓN: EL SECTOR DEL CUERO EN BANGLADESH // LARRUAREN SEKTOREA BLANGLADHEN ERAKUSKETA

21/11/2017

SETEM Navarra

siguiente

En el atrio del Parlamento de Navarra, del 20 al 28 de noviembre.

La industria del cuero en Bangladesh supone un volumen de negocio de unos 1.000 millones de euros anuales.

Este negocio se sustenta en un elevado e insostenible coste humano y ambiental.

Cuando se tomaron las fotografías de esta exposición, las 155 curtidurías situadas en Hazaribagh, emitían diariamente unos 21.600 metros cúbicos de vertidos sin tratar que acababan en el mayor río de Daca, el Buriganga, que es la principal fuente de agua para una población de unas 180.000 personas.

El año 2009 el Tribunal Supremo de Bangladesh ordenó el traslado de las curtidurías a una zona habilitada para tratar las aguas residuales de esta industria en Savar, pero el plazo fue prorrogado en varias ocasiones. En abril de 2017 se ordenó cortar los suministros a las curtidurías para forzar su traslado, que ha empezado gradualmente.

Sin embargo el impacto ambiental no es el único problema a abordar por esta industria altamente tóxica. Miles de trabajadores y trabajadoras están diariamente expuestos a sustancias químicas muy peligrosas para su salud sin la protección adecuada.

Fotografías de GMB Akash

Más información de Cambia Tus Zapatos en:

www.cambiatuszapatos.org 

 

Bangladesh-en 1.000 milioi euroko negozio bolumena izaten du urtero larruaren industriak.

Negozio horri eusteko giza eta ingurumen kostea handia izateaz gain ez da jasangarria.

Erakusketa honetako argazkiak hartu zirenean, Hazaribagh-en kokaturiko 155 zurrategiek tratatu gabeko 21.600 metro kubiko inguruko isuriak egiten zituzten egunero eta horiek Dacako ibairik handienera, Burigangara, joaten ziren, ibaia 180.000 bat biztanleentzako ur iturri nagusia izanik.

2009. urtean Bangladeshko Auzitegi Gorenak zurrategiak industria horren hondakin urak tratatzeko Savar-en prestaturiko eremu batera eramatea agindu zuen, baina epea zenbait aldiz luzatu zuten. 2017ko apirilean zurrategietarako horniketak eteteko agindua eman zen lekualdaketa behartzeko, zein pixkanaka hasi baita.

Industria guztiz toxiko horrek, baina, ez dio ingurumen eraginaren arazoari soilik heldu behar. Langileak, hamaika eta hamaika, babes egokirik gabe egoten dira beren osasunerako oso arriskutsuak diren substantzia kimikoen eraginpean egunero.

 

GMB Akash argazkiak

www.cambiatuszapatos.org