Una setmana de mobilització a Ginebra pel Tractat Vinculant de l'ONU

15/10/2018

SETEM Catalunya

siguiente

Del 13 fins al 20 d'octubre tindrà lloc la setmana de mobilització dels pobles a Ginebra, per exigir un Tractat Vinculant de l'ONU sobre empreses transnacionals i Drets Humans.

SETEM hi serem presents acompanyant l'activista xinès Pak Kin Wan pels drets laborals de LESN, l'única veu de la societat civil de la Xina que serà present a Ginebra.

Al web de la Campanya Global Dismantle Corporate Power and Stop Impunity trobareu tot el programa amb els actes

**ACTUALITZACIÓ 18 d'OCTUBRE 2018**

Proposta de la societat civil per les conclusions i recomanacions de l’informe de la 4a sessió del Grup de Treball Intergovernamental sobre Empreses i Drets Humans del Consell de Drets Humans de les Nacions Unides a Ginebra

Aquesta setmana hem estat testimonis d’un moment important en el Consell de Drets Humans de Nacions Unides. Els Estats han iniciat les negociacions del text del tractat de l’ONU sobre empreses transnacionals i altres empreses respecte els drets humans.

Això representa un progrés considerable per les innumerables comunitats, treballadors i treballadores i sobrevivents que han lluitat durant dècades per protegir els seus drets huamns de les violacions i abusos comesos per les empreses transnacionals i altres empreses.

El divendres 19 d'octubre de 2018, el OEIGWG adoptarà el seu informe d'aquesta sessió, amb recomanacions i conclusions per fer avançar el procés. Com a organitzacions de la societat civil, esperem amb interès l'informe i recomanem que s'incloguin els següents elements:

  • Un compromís explícit de continuar amb la cinquena sessió del OEIGWG i tantes sessions subsegüents del grup de treball, segons sigui necessari, per desenvolupar un instrument ambiciós legalment vinculant.
  • Consultes informals en el període entre sessions, garantint en particular la participació de la societat civil.
  • Consultes nacionals, particularment garantint la participació de la societat civil.
  • La publicació d'un Esborrany 1 que s'enforteixi sobre la base de les aportacions i comentaris realitzats en l'Esborrany Zero i durant les sessions anteriors, incloses les aportacions crítiques realitzades per la societat civil i les comunitats afectades durant tot el procés
  • Un període raonable per a presentacions escrites addicionals dels Estats i la societat civil en l'Esborrany Zero.

L'any passat, es va desaprofitar temps i energia valuosos en intentar aturar el procés al final de la 3a sessió. Fem una crida a tots els Estats perquè donin suport a les conclusions de la 4ta sessió per tal d'avançar en les negociacions fins que s'adopti un audaç i ambiciós instrument legalment obligatori.